ارتش سوریه یک کاروان تروریستهای داعش را هدف قرار داد

ادامه پیشروی ارتش سوریه در حومه دمشقارتش سوریه شب گذشته اقدام به اجرای کمینی موفق علیه واحدهای نظامی گروه تروریستی تکفیری داعش در حاشیه فرودگاه نظامی کویرس واقع در حاشیه شرقی شهر حلب کرده است.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، در این عملیات ویژه، رزمندگان واحد تخریب از پایگاه نخبه “قوات النمر” ارتش سوریه بمب را در مسیر کاروان حامل نیرو و تسلیحات داعش تعبیه و در هنگام تردد تروریستها، اقدام به انهدام آن کرده است.

لازم به ذکر است که طی یک ماه گذشته نظامیان سوری موفق به بازپسگیری مناطق وسیعی از شرق شهر حلب از اشغال تروریستهای داعش شده اند.