ارایه برنامه صد روزه وزیر دولت در امور پارلمانی به رییس جمهور

۳۱ ثور ۱۳۹۴

غلام نبی فراهی وزیر دولت در امور پارلمانی و شمار دیگری از مسئولین این اداره، برنامه صد روز نخست آن وزارت را به رییس جمهور غنی ارایه کرد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، برنامه کاری صد روزه وزارت دولت در امور پارلمانی در عرصه های ترتیب شده است.

تحکیم روابط سالم امور پارلمانی میان ارکان ثلاثه دولت بخصوص حکومت و شورای ملی، تلاش در باره رعایت قانون اساسی، قانون تنظیم روابط سلوکی ارکان ثلاثه دولت و اصول وظایف داخلی مجلسین شورای ملی حین استجواب و استیضاح وزرا، توسعه و تحکیم اداره سالم کاری و بلند بردن سطح آگاهی مردم در رابطه به ارزشهای نظام جمهوری اسلامی افغانستان، شامل این برنامه صد روزه است.

رییس جمهورغنی ضمن تایید برنامه صد روزه صد روز نخست وزارت دولت در امور پارلمانی، روی بلند بردن ظرفیت ها در این نهاد تاکید کرد.

رییس جمهور گفت که باید تمام ادارات که با وزارت دولت در امور پارلمانی تداخل وظیفوی دارند، هماهنگ و یا ملغی شوند.

آقای غنی همچنان بر هماهنگی بیشتر وزارت دولت در امور پارلمانی با شورای ملی کشور و ایجاد حس مسئولیت دو جانبه میان قوه اجرائیه و مقننه کشور تاکید کرد.

وی گفت که شیوه تعامل با پارلمان تغییر کرده است، مصوبات پارلمان نادیده گرفته نمی شود و شورای ملی مورد احترام کامل ما قرار دارد.

وی افزود: دخالت وکلا در فساد به شمول غصب زمین، باجگیری از قرارداد ها و دخالت در امور قوه اجرائیه کشور باید تشخیص گردد و همچنان روی به راه اندازی یک بحث اساسی روی موضوعات مصئونیت و نظارت پارلمانی تاکید کرد.

محمد اشرف غنی بر ایجاد یک سیستم موثر برای رسیدگی به عرایض موکلین از طریق وکلا و گماشتن یک هیاتی به منظور بررسی خواسته های موجه وکلا از وزارت خانه های سکتوری نیز تاکید کرد.

وی خاطر نشان نمود که وزارت خانه ها باید شفافیت را در تعامل با وکلا ایجاد نمایند و باید از وکلای که به صورت مشروع از موکلین خویش دفاع می کنند، حمایت صورت گیرد.

رئیس جمهور گفت که شیوه استجواب انفرادی وزرا موجب بی ثباتی سیاسی می گردد و باید برای تبدیل شدن این شیوه به یک روش مناسب بحث صورت گیرد.

برنامه

دولت

صد روز

غنی

وزیر


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

Comment is not allowed