ادعای آزار و اذیت جنسی زنان زندانی به صورت جدی بررسی می شود

۲۵ عقرب ۱۳۹۸

مقام های محلی کابل می گویند که ادعاها مبنی بر سوء استفاده جنسی از زنان در زندان های پایتخت، به صورت جدی بررسی می شوند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه،  در روزهای اخیر گزارش ها و ادعاهایی مبنی بر اینکه زنان زندانی در کابل برای سوءاستفاده های جنسی و در بدل پول به کرایه داده می شوند، نشر شده بود.

در همین رابطه ولایت کابل خواهان ارائه مدرک در رابطه به این ادعا شده است.

در خبرنامه دفتر مطبوعاتی ولایت کابل آمده است “وظیفه خود میداند تا به چنین مسایل و هرگونه موارد دیگری که در مغایرت با احکام قانون اساسی و سایر قوانین نافذه کشور در سطح ولایت رخ داده، زندگی عادی اهالی محترم این ولایت را مختل ساخته و منجر به نقض حقوق شهروندی و بشری آنان گردد، رسیده گی قانونی نماید.”

اداره محلی کابل از کاربران صفحات اجتماعی خواسته است که شواهد و مدارک اثباتیه را که در دسترس دارند غرض بررسی و حقیقت یابی هرچه بهتر و موثر موضوع فوق در اختیار کمیته مذکور و یا مقام ولایت کابل قرار دهند.

همچنین وعده داده شده است که این نگرانی شهروندان پایتخت بصورت دقیق و همه جانبه مطابق اسناد و مدارک ارائه شده در پرتوی احکام قوانین کشور بررسی می شود.

زنان زندانی

زندان

سوءاستفاده جنسی

کابل


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.