ادامه کمک سازمان بین المللی مهاجرت به مهاجران افغان

دیدار تعارفی رییس اجراییه با رییس عمومی سازمان بین المللی مهاجرت در افغانستان 2لارنس هارت، رئیس عمومی سازمان بین المللی مهاجرت در افغانستان در دیدار با رئیس اجرایی کشور در باره کار٬‌ فعالیت و برنامه‌های این سازمان در افغانستان معلومات داد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، وی ضمن گزارش این سازمان در باره وضعیت مهاجرت در افغانستان، به دکتور عبدالله عبدالله  وعده داده که این سازمان کمک هایش را به پناهجویان افغان که از خارج به افغانستان برمی‌گردند، ادامه خواهد داد.

آقای هارت در ادامه صحبت‌هایش گفت: این سازمان در بخش عودت پناهندگان افغانستان از پاکستان٬ ایران و سایرکشوها با ارائه خدمات٬ سهولت‌های لازم و برنامه‌های ارتقای ظرفیت فعالیت می‌کند.

همچنین عبدالله عبدالله رئیس اجرایی کشور با آرزوی موفقیت به آقای لارنس هارت٬ از تلاش‌ها و فعالیت‌های سازمان بین المللی مهاجرت ستایش به عمل آورد و وعده سپرد که حکومت افغانستان آماده است با این سازمان از نزدیک همکاری نماید.