اسد ۲۳, ۱۳۹۹

ادامه کار پارلمان بستگی به نظریات مردم دارد

محمد اشرف غنی، رییس جمهور افغانستان روز گذشته از طریق ویدیوکنفرانس با والیان در مورد نظرخواهی از مردم برای ادامۀ کار پارلمان

 محمد اشرف غنی، رییس جمهور افغانستان روز گذشته از طریق ویدیوکنفرانس با والیان در مورد نظرخواهی از مردم برای ادامۀ کار پارلمان کشور از طریق ویدیوکنفرانس گفت‌گو کرده‌است.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، رییس جمهور به والیان دستور داده‌است که نماینده‌گان آگاه مردم را از اقشار مختلف جامعه مانند عالمان دینی، بزرگان قوم، احزاب سیاسی، شوراهای مردمی، نهادهای اجتماعی و مدنی، جوانان، استادان دانشگاه و مکتب‌ها، ماموران و کارکنان ادارات دولتی و خصوصی در همایش‌های بزرگ در مرکزهای ولایت‌ها و ولسوالی‌ها دعوت نموده با آنان گفت‌گو کنند.

قرار است والیان بر اساس دستور رییس جمهور غنی در مورد چگونه‌گی ادامۀ کار پارلمان پس از ۳۱ جوزا نظریات اقشار را جمع‌آوری کرده به ریاست جمهوری بفرستند.

این کار را اقای غنی به دلیلی کرده که مردم در تصمیم ریاست جمهوری در خصوص ادامۀ کار مجلس نماینده‌گان سهیم باشند.

این روند به هدف نظرخواهی و مشوره‌گیری از مردم تا دوروز دیگر در ولسوالی‌ها و محل‌های دوردست ادامه خواهد یافت.

غنی گفته‌است که پس از پایان مشوره با مردم، بر اساس ارادۀ ملت و با درنظرداشت ارادۀ ملی تصمیم خواهد گرفت.

این در حالی‌ست که پارلمان افغانستان باورمند است رییس جمهور به ادامۀ کار این نهاد پس از پایان زمان رسمی آن خوش‌بین است.

عبدالرؤوف ابراهیمی، رییس پارلمان در هفتۀ جاری گفت که پارلمان پس از پایان رسمی کار آن نیز مشروعیت دارد و رییس جمهور با این مسئله مشکلی ندارد.

قرار است کار مجلس نماینده‌گان افغانستان تا سه روز دیگر به پایان برسد و برگزارنشدن به وقت انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی و پایان کار پارلمان بگومگوها و تنش‌های جدیدی را به وجود آورده‌است.

چندی پیش فضل هادی مسلم‌یار، رییس مجلس سنا گفت که کار پارلمان پس از آغاز ماه سرطان و ختم رسمی کارش دیگر مشروعیت ندارد اما این مورد واکنش شدید برخی از نماینده‌گان پارلمان را برانگیخت و ابراهیمی، رییس این مجلس نیز گفت که هیچ‌کس حق ندارد این نهاد را پس از پایان کارش غیر مشروع اعلام کند.

با این حال، رییس مجلس نماینده‌گان گفت که رییس جمهور با ادامۀ کار پارلمان هیچ مخالفتی ندارد ولی با درنظرداشت این اقدام، دیده می‌شود که رییس جمهور غنی تا کنون تصمیم نهایی را در این مورد نگرفته‌است.