ادامه کار مجلس سنا

13714556_1127689967292122_2005610222_nدر حالی که روند کاری مجلس سنا روز پنجشنبه هفته روان به پایان رسیده و این مجلس به رخصتی های تابستانی می رفت؛ اما به خواست رئیس جمهور، رخصتی های سنا به تعویق افتاده است.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، امروز (۲۹ سرطان) طبق برنامه مجلس سنا، آخرین روز کاری آنها پیش از رخصتی های تابستان بود؛ اما فضل الهادی مسلم یار، رئیس سنا اظهار داشت که رئیس جمهور خواسته تا رخصتی های تابستانی به تعویق بیافتد.

به گفته مسلم یار، این درخواست رئیس جمهور بخاطر تصویب و بحث بالای شماری از قوانین مهم صورت گرفته که قرار است از مجلس نماینده گان تائید شده و به سنا ارسال شود.

وی در حالی که در مورد قوانین و مدت تعویق رخصتی های تابستانی معلومات بیشتر ارائه نکرد؛ اظهار داشت که به خواست رئیس جمهور غنی پاسخ مثبت داده شده است.

در عین حال، رئیس مجلس سنا تصریح کرد که روز یکشنبه هفته بعد (۳اسد) نشست فوق العاده مجلس سنا برگزار می شود و از سناتوران خواست تا قبل از این نشست به رخصتی نروند.

از سوی دیگر گفته می شود که مجلس نماینده گان، فردا بالای قوانینی بحث کرده و بعد از تائید آنها را به مجلس سنا ارسال می کند.

این در حالی است که طبق قانون، امروز (۲۹سرطان) آخرین نشست مجلس سنا پیش از رخصتی های تابستانی بود.

بر اساس قانون اساسی، رئیس جمهور در صورت لزوم دید، می تواند از دو مجلس شورای ملی بخواهد که رخصتی های خود را به تعویق بیاندازند.