ادامه کار اعضای انتصابی مجلس سنای کشور تمدید شد

۱۹ جدی ۱۳۹۴

مجلمحمد اشرف غنی، رئیس جمهور با صدور فرمانی ادامه کار اعضای انتصابی مجلس سنای کشور را تمدید کرد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، بر اساس این فرمان، اعضای انتصابی مجلس سنا تا ختم دوره شانزدهم مجلس نمایندگان شورای ملی و تعیین اعضای انتصابی جدید مطابق ماده ۸۴ قانون اساسی به وظایف شان ادامه می دهند.

این فرمان رئیس جمهورغنی در دیدار با رئیس و اعضای مجلس سنا در ارگ ریاست جمهوری، صادر شده است.

“فضل هادی مسلمیار” رئیس، معاونین و هیات اداری مجلس سنا و همچنین به نمایندگی از هر ولایت کشور یک سناتور شام روز جمعه با رئیس جمهور غنی دیدار و خواست ها و پیشنهادات شان را در عرصه های مختلف به رئیس جمهور ارایه کردند.

ارگ ریاست جمهوری با نشر خبرنامه ای اعلام کرد که اعضای مجلس عمدتاً در عرصه های تامین امنیت، ازدیاد پولیس ملی و محلی، تامین امنیت شاهراه ها، برخورد جدی با افراد مسلح غیر مسئول، جلوگیری از  فساد اداری، رفع کمبود آب آشامیدنی صحی، اسفالت سرک ها صحبت کرده اند.

همچنین ساخت بند های آبگردان، کلنیک و شفاخانه ها، حل و فصل جنجال کوچی ها و ده نشین، ایجاد دانشگاه های دولتی و خصوصی و مدارس دینی، اعمار مکاتب، تامین انرژی برق، تداوم تلاش های صلح، تطبیق یکسان قوانین بالای تمام شهروندان، استخدام کدر ها در در ادارات دولتی ولایات، گرفتن تدابیر بخاطر جلوگیری از سیلاب ها، استخراج معادن زغال سنگ و ایجاد فابریکات و توجه بیشتر به پروژه های اساسی و زیربنایی از خواست های اعضای مجلس بوده است.

اعضای مجلس همچنان خواهان ادامه کار سناتوران انتصابی در مطابقت به قانون کشور، طی فرمانی از سوی رئیس جمهور شدند.

به همین ترتیب سناتوران از مواظبت دایمی رئیس جمهور از نیروهای امنیتی و دفاعی کشور قدردانی نمودند و خواهان ادامه عملیات های تصفیوی در ولایات ناامن در فصل زمستان گردیدند.

با این حال فرمان رئیس جمهور کشور در مورد ادامه کار اعضای انتصابی مشرانو جرگه شورای ملی از سوی نعمت الله ثایر معاون ریاست عمومی اداره امور قرائت گردید.

بر اساس این فرمان، اعضای انتصابی مشرانو جرگه الی ختم دوره شانزدهم ولسی جرگه شورای ملی و تعیین اعضای انتصابی جدید مطابق ماده ۸۴ قانون اساسی به وظایف شان ادامه می دهند.

رئیس جمهور غنی پس از شنیدن خواست ها و پیشنهادات اعضای مجلس شورای ملی، ضمن ستایش از همکاری آنان گفت که شما بزرگان ملت هستید و رفاه و آسایش مردم را در نظر دارید.

رئیس جمهور در رابطه به گفتگو های صلح گفت که تامین صلح یک مسئله  ملی و بنیادی است اما صلح باید باعزت و پایدار باشد. وی تاکید کرد که ما از موقعیت ضعیف به صلح نمی رویم.

محمد اشرف غنی گفت که در گفتگو های صلح، بر استقلال و حفظ کامل تمامیت ارضی افغانستان، مشروعیت کامل قانون اساسی، مشروعیت نظام، تفکیک افراد آشتی پذیر و غیر آشتی پذیر و نظارت بین المللی تاکید صورت می گیرد.

رئیس جمهور با اشاره بر اینکه باید ابعاد جنگ به صورت درست تشریح گردد، گفت که تروریستان بین المللی در افغانستان می جنگند و از کشور ما منحیث میدان جنگ استفاده می کنند و تلاش و مشارکت ما با جهان این است که این خطر دوامدار را رفع نمائیم.

رئیس جمهور غنی به آنان گفت که دلایل ناامنی را به وضاحت بررسی کنید و با ما شریک سازید. وی تاکید کرد که ثبات تنها از طریق تفنگ به میان نمی آید.

آقای غنی به روح شهدای نیروهای امنیتی و دفاعی کشور اتحاف دعا کرده گفت که شجاعت و قربانی های آنان هرگز فراموش نمی گردد و بعد از این بهترین ادویه بخاطر تداوی مجروحین نیروهای امنتیی و دفاعی کشور خریداری می گردد.

رئیس جمهور از اعضای مجلس سنا بخاطر حمایت های مداوم شان از نیروهای امنیتی و دفاعی کشور تشکری کرده گفت که من خود را خادم نیروهای امنیتی و دفاعی کشور تا زمانی میدانم که آنان در چارچوب قانون وظایف شانرا انجام دهند.

وی با تاکید بر اینکه عدم توازن بین ولایات و وزارت خانه ها رفع گردد، گفت که والیان تمام ولایات کشور به کابل می آیند تا در جلسات کابینه و شورای امنیت ملی مشکلات شانرا مطرح کنند و از نزدیک با اعضای کابینه و شورای امنیت ملی راه حل ها برای مشکلات ولایات مربوطه شان دریابند.

او گفت که با برگزاری ویدیو کنفرانس ها می خواهد فاصله میان مرکز و ولایات را کاهش دهد. او افزود که بودجه امسال به اداره مستقل ارگان های محل بیشتر شده است تا تمام ولسوالی های کشور صاحب تعمیر گردند.

رئیس جمهور گفت که در رابطه به پروژه های ناتمام به مراجع مربوط هدایت میدهد تا گزارش تکمیلی خویش را در این زمینه ارائه نماید.

محمد اشرف غنی خاطر نشان کرد که بند های بخش آباد، کمال خان و کجکی سوم به هر قمیتی که باشد ساخته می شود.

رئیس جمهور در مورد رشد و توسعه زراعت در کشور گفت که هدف اساسی ما این است که در چهار سال آینده زراعت افغانستان به پای خود بایستد. وی در رابطه به اسفالت سرک ها گفت که سرک ها را باید به اساس نیاز های اقتصادی مشخص نمائید.

رئیس جمهور در اخیر سخنانش خطاب به اعضای مجلس سنای شورای ملی گفت که مشوره های خویش را با آنان ادامه خواهد داد.

16

اشرف

پارلمان

تمدید

غنی

مجلس سنا

مدت کاری


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

Comment is not allowed