ادامه همکاریهای صلیب سرخ جهانی با افغانستان

ملاقات با رئیس ICRC کمیته سرمیاشترئیس کمیته صلیب سرخ جهانی در دیدار با رئیس جمهور غنی، بر ادامه همکاریهای این سازمان در بخش های گوناگون افغانستان تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه و به نقل از خبرنامه دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری، محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری اسلامی افغانستان با پیتر مارور، رئیس کمیته صلیب سرخ جهانی دیدار کرد.

در این دیدار که در ارگ ریاست جمهوری انجام شد، آقای مارور در مورد فعالیت های صلیب سرخ در کشور اظهار داشت که این نهاد در بخش زندان ها، کمک به افراد دارای معلولیت و مراقبت از افراد صدمه دیده از جنگ و منازعات مسلحانه فعالیت دارد.

به گفته وی، بازدیدهای نماینده گان صلیب سرخ از زندان ها و دیدار با ۲۵ هزار زندانی نشان می دهد که وضعیت زندان های افغانستان بهبود یافته است.

در عین حال، رئیس جمهور غنی اظهار داشت که برای تبدیل ساختن زندان ‌ها به ویژه زندان زنان به مراکز اصلاح و تربیت، نیاز به تلاش و همکاری تخنیکى و تخصصى بیشتر است که در این راستا، صلیب سرخ می تواند همکار خوب باشد.

رئیس جمهور ضمن قدردانی از خدمات صلیب سرخ در بخش ساختن اعضای مصنوعی به افراد دارای معلولیت، از آنها خواست که در شرایط کنونی، مهارت ها و تخصص تولید اعضای مصنوعى را به افغان ‌ها انتقال دهند.

پیتر مارور نیز در این راستا گفت که این پروسه در جریان است که به زودی مراحل عملی آن آغاز می شود.

وی همچنین از ادامه ماموریت و همکاری ‌صلیب سرخ با افغانستان اطمینان داد.

رییس کمیته بین‌المللی صلیب سرخ دیروز وارد کابل شده بود، این کمیته در بخش‌ خدمات صحی به قربانیان جنگ، توزیع مواد غذایی و غیر غذایی به بیجا شدگان داخلی و خدمات توان ‌بخشی به معلولان فعالیت دارد.

این در حالی است که در ابتدای ماه حوت و بعد از ربوده شدن پنج تن از کارمندان صلیب سرخ در ولایت غزنی، فعالیت های این سازمان در افغانستان به حالت تعلیق درآمده بود.