ادامه نقض حقوق بشر از سوی ناقض حقوق بشر

۹ سرطان ۱۳۹۵

اسرائیل از ابتدای پیدایش و حضور در فلسطین، در کنار تمام مسایل نظامی و خشونت های کار گرفته در برابر مسلمانان سرزمین های اشغالی، به صورت گسترده به نقض حقوق بشر نیز پافشاری داشته است.

این نقض حقوق بشری شامل تمام اقشار مختلف مردم فلسطین از جمله زنان، کودکان، نظامی ها و … شده است که به صورت روز افزون اتفاق افتاده است.

اسرائیل با کمک حامیان بین المللی خود، انواع و اقسام شکنجه در زندان های خود را به تجربه می گیرد و در اقدام های نظامی بر علیه منطقه ای از فلسطین، از هیچ کوششی دریغ نمی کند.

اسرائیل بارها به دلیل نقض حقوق زنان در رتبه نخست گزارش حقوق بشری سازمان ملل قرار گرفته و در جایگاه نخست بزرگترین ناقض حقوق بشر جهان حضور یافته است.

قطعنامه هایی که علیه اسرائیل در زمینه نقض حقوق بشر صادر شده است، مملو از «درخواست ها»، «محکومیت ها»، «ابراز نگرانی ها» و «ابراز تاسف ها» و همچنین دستور به «پایان دادن فوری» به لست گسترده از نقش حقوق بشر بود.

هشدار سازمان ملل

201406081839548

افزایش و تکرار همیشگی نقض حقوق بشر اسرائیل در برابر مردم مسلمان فلسطین، کمیته ضد شکنجه سازمان ملل را بارها به واکنش واداشت.

کمیته ضد شکنجه سازمان ملل درباره اقدامات رژیم صهیونیستی چندین بار به اسرائیل هشدار داد.

در یک گزارش این کمیته درباره مسائلی مانند بازداشت اداری توسط اسرائیل، استفاده این رژیم از قوه قهریه علیه فلسطینی ها، شرایط اسرای فلسطینی از جمله اعتصاب غذا و زندان انفرادی، تخریب منازل فلسطینی ها، خشونت شهرک نشینان اسرائیلی علیه فلسطینی ها ابراز نگرانی شده بود.

بازداشت موسوم به «اداری» از جمله سیاست ‌های دستگیری بدون تفهیم اتهام به شمار می آید که به مقام‌ های اسرائیلی اجازه می ‌دهد فلسطینی ها را بدون دلیل و تفهیم اتهام یا برگزاری محاکمه تا شش ماه زندانی کنند و دوران حبس این زندانیان برای مدت ‌زمان نامحدود قابل تمدید خواهد بود.

بیش از 7 هزار فلسطینی در زندان ‌های اسرائیل حضور داشتند که بر اساس گزارش های منتشر شده بسیاری از آنان در قالب به اصطلاح «بازداشت اداری» زندانی شده ‌اند.

این کمیته همچنین درباره سیاست های رژیم اسرائیل در «شکنجه و دیگر برخوردهای ظالمانه، غیر انسانی و تحقیرکننده» یا مجازات های غیرقانونی از جمله مجازات کودکان و نوجوانان ابراز نگرانی کرده است.

نگرانی ها از نقض حقوق بشری اسرائیل

01(698)

نگرانی شدیدی در خصوص اقدام اسرائیل بعنوان یک قدرت اشغالگر در ادامه نقض حقوق بشر مردم فلسطین شامل استفاده بیش از حد زور و عملیات نظامی وجود دارد که موجب مرگ و زخمی شدن غیرنظامیان فلسطینی از جمله کودکان و زنان فلسطینی شده است.

همچنین نگرانی شدیدی در خصوص موارد ذیل وجود دارد:

استفاده بیش از حد از زور علیه راهپیمایی های مسالمت آمیز و علیه خبرنگاران مانند موارد استفاده از مهمات جنگی، استفاده از مجازات جمعی و محصور کردن مناطق تصرف زمین و گسترش شهرک سازی ها، ساخت یک دیوار در سرزمین های اشغالی فلسطینی، سیاست ها و اقدامات تبعیض آمیز علیه مردم فلسطین در سرزمین های اشغالی فلسطین شامل شرق قدس، اختصاص تبعیض آمیز منابع آب میان شهرک نشین های اسرائیلی که به طور غیرقانونی در سرزمین های اشغالی فلسطین مستقرند.

در عین حال، نقض حقوق اولیه برای سکونت مناسب که بخشی از حقوق استندرد مناسب برای زندگی است، تخریب دارایی ها و زیر ساخت ها و همه دیگر اقدامات که برای تغییر وضع قانونی و حقوقی و ترکیب جمعیتی و ماهیت جغرافیای سرزمین های اشغالی فلسطین شامل شرق قدس طراحی شده است.

رکورد شکنی اسرائیل در نقض حقوق‌ بشر

سازمان ملل در گزارشی اعلام کرد، در سال 2015 خشونت ‌های اعمال شده علیه فلسطینیان در کرانه باختری 305 مورد بوده است که این رقم نسبت به سال 2014 افزایش یافته است.

در سال 2014، 217 مورد خشونت گزارش شده؛ اما در سال 2015 این رقم به 305 مورد رسیده است.

دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل می گوید که اشغال فلسطین وارد پنجاه و یکمین سالگرد خود شده است.

بر این اساس، وضعیت کنونی باعث شده است 8/4 میلیون فلسطینی به دلیل نقض قوانین حقوق بشر به طور فزاینده در معرض آسیب قرار بگیرند.

بر اساس گزارش سازمان ملل، در سال 2015، 146 تن در فلسطین کشته شده‌ اند که بیشتر آنها فلسطینی بوده ‌اند. بر همین اساس 94 فلسطینی در حملاتی کشته شده ‌اند که در آن اسرائیلی‌ ها مدعی شده ‌اند قصد انجام حمله به اسرائیلی‌ ها را داشته ‌اند.

این موارد می رساند که اسرائیل در کنار اشغال گری در فلسطین، انواع و اقسام نقض حقوق بشری در برابر مردم مسلمان این کشور را نیز اعمال کرده است.

این در حالی است که شورای امنیت سازمان ملل نیز از اقدام در راستای کاهش نقض حقوق بشر اسرائیل خودداری کرده و یا اقدام آن به دلیل قدرت حامیان اسرائیل، جنبه عملی نداشته است.

اسرائیل ،

حقوق بشر،

حملاتی،

شکنجه ،

فلسطینیان،

ناقض ،

هشدار ،


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

Comment is not allowed