سرطان ۲۳, ۱۳۹۹

ادامه درگیری های درونی میان طالبان در شیندند هرات

طالب 3تازه ترین گزارشها از هرات در غرب کشور حاکی از آنست که درگیری های مسلحانه درونی میان طرفداران “اخترمحمد منصور” و “محمد عبدالرسول” از رهبران طالبان در شیندند هرات ادامه دارد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، درگیری مسلحانه میان طرفداران “منصور و عبدالرسول” در ولسوالی شیندند ولایت هرات از صبح دیروز “دوشنبه” آغاز شده است.

منابع امنیتی می گویند که در این درگیرها تاکنون از دو طرف ۱۰ تن کشته و ۱۱ تن دیگر زخمی شده اند.

براساس گزارشها طرفداران “محمد عبدالرسول” قصد دارند که طرفداران “ملا اخترمحمد منصور” رهبر نسبی گروه طالبان را از مربوطات ولسوالی شیندند ولایت هرات بیرون برانند.

گفته می شود که طرفداران محمد عبدالرسول از فرماندهان جدا شده ی طالبان در مربوطات ولسوالی شیندند هرات حضور گسترده دارند.

گفتنی است که پیش از این نیروهای ملا اختر منصور، حامیان “منصور دادالله” یکی از معاونان عبدالرسول را در منطقه خاک افغان ولایت زابل به قتل رساندند.