ادامه درگیری در میدان هوایی قندهار

۱۸ قوس ۱۳۹۴

قندهار و ارزگانحمله مهاجمان مسلح بر میدان هوایی بین المللی قندهار تا هنوز پایان نیافته و درگیری بین نیروهای امنیتی و مهاجمان ادامه دارد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، ۱۴ مهاجم مسلح حوالی ساعت شش شام دیروز بالای میدان هوایی قندهار حمله کرده و این رویداد تا حال (حوالی ساعت ۱۰ صبح ۱۸عقرب) دوام دارد.

اکرم خپلواک سخنگوی والی قندهار به خاورمیانه گفت که تا حال ۹ مهاجم از پا درآورده شده؛ اما درگیری هنوز پایان نیافته است.

وی اظهار داشت که اردوی ملی نیز به ساحه رسیده و مهاجمان در یک مکتب در نزدیکی میدان هوایی جابجا شده اند.

خپلواک از ارائه جزئیات در مورد دیگر تلفات خودداری کرد.

اردو

امنیت

پولیس

حمله

طالب

قندهار

میدان هوایی

نیروهای


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

Comment is not allowed