ادامه درگیری در میدان هوایی قندهار

قندهار و ارزگانحمله مهاجمان مسلح بر میدان هوایی بین المللی قندهار تا هنوز پایان نیافته و درگیری بین نیروهای امنیتی و مهاجمان ادامه دارد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، ۱۴ مهاجم مسلح حوالی ساعت شش شام دیروز بالای میدان هوایی قندهار حمله کرده و این رویداد تا حال (حوالی ساعت ۱۰ صبح ۱۸عقرب) دوام دارد.

اکرم خپلواک سخنگوی والی قندهار به خاورمیانه گفت که تا حال ۹ مهاجم از پا درآورده شده؛ اما درگیری هنوز پایان نیافته است.

وی اظهار داشت که اردوی ملی نیز به ساحه رسیده و مهاجمان در یک مکتب در نزدیکی میدان هوایی جابجا شده اند.

خپلواک از ارائه جزئیات در مورد دیگر تلفات خودداری کرد.