اسد ۱۸, ۱۳۹۹

اداره اراضی با وزارت شهرسازی مدغم شد

به اساس فرمان رییس جمهور اداره اراضی با وزارت شهرسازی و مسکن مدغم شده و اداره جدید تحت نام «وزارت شهر سازی و اراضی» تشکیل می شود.

به گزارش خبرگزاری خارومیانه و به نقل از خبرنامه ریاست عمومی دفتر ریاست جمهوری؛ این امر به منظور ایجاد اصلاحات سالم در سیستم اداری و همچنان جلوگیری از تورم تشکیلاتی و ادارات موازی در ساختار دولت به اساس فرمان رییس جمهور گرفته شده است.

طبق فرمان رئیس جمهور؛ تشکیل اداره اراضی افغانستان و وزارت شهرسازی و مسکن با هم مدغم و کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی موظف شده تا طرح تشکیل جدید وزارت شهرسازی و اراضی را نهایی و جهت منظوری به ریاست جمهوری، ارائه کند.

در فرمان آمده که با توجه به تصویب بودجه سال مالی ۱۳۹۷ از طریق شورای ملی و توشیح آن از جانب ریاست جمهوری، الی ختم سال مالی ۱۳۹۷ معاشات کارمندان این نهادها مثل سابق از بودجه قبلا منظورشده اجراآت میشود و وزارت مالیه بودجه مورد نیاز «وزارت شهرسازی و اراضی» را در سند بودجه ملی سال مالی ۱۳۹۸ در نظر خواهد گرفت.

همچنان تمام اموال منقول، غیرمنقول و همچنان اسناد رسمی هر دو نهاد مدغم‌شده در حضورداشت نماینده با صلاحیت اداره لوی‌څارنوالی، اداره عالی تفتیش و وزارت مالیه، به حیث ملکیت وزارت شهرسازی و اراضی ثبت و راجستر گردد.

از سویی هم به اساس فرمان رئیس جمهور؛ محمد جواد پیکار، به حیث نامزد وزیر وزارت شهرسازی و اراضی برای گرفتن رای اعتماد به شورای ملی معرفی خواهد شد.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *