اداره آیسا ملغی می شود

12968029_969841369758772_2010973100115315489_oبه اساس فیصله شورای عالی اقتصادی، اداره حمایت از سرمایه گذاری (آیسا) ملغی شده و با وزارت تجارت و صنایع ادغام می شود.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، این تصمیم در نشست شام دیروز شورای عالی اقتصادی به ریاست رئیس جمهور غنی گرفته شده است.

هرچند مقام های مسوول در این رابطه حاضر به گفتگو با خاورمیانه نشدند؛ اما عبدالجبار صافی، رئیس اتحادیه صنعتکاران افغانستان در صفحه اجتماعی اش آورده که بر اساس فیصله شورای عالی اقتصادی، اداره آیسا ملغی می شود.

صافی گفته است که بعد از ملغی، مسوولیت های آیسا به وزارت تجارت و صنایع واگذار می شود.

وی این تصمیم را برای سرمایه گذاری موثر ندانسته و آن را یک تصمیم منفی عنوان کرده است که باعث کاهش سرمایه گذاری و بیکار شدن شماری از جوانان می شود.

چند تن از کارمندان آیسا که از گرفتن نامشان خودداری کردند نیز این خبر را تائید کرده؛ اما در مورد دلایل آن معلومات ارائه نکردند.

مقام های آیسا تا حال در مورد این تصمیم شورای عالی اقتصادی اظهار نظری نکرده اند.

این در حالی است که تا پیش از تاسیس اداره آیسا در سال ۱۳۸۲، کار صدور جوازهای سرمایه گذاری و رسیده گی به مشکلات سرمایه گذاران از سوی وزارت تجارت پیش برده می شد.