اخراج 41 هزار مهاجر از کویت

۱۱ ثور ۱۳۹۵

اخراج اتباع لبنان از بحرین به اتهام ارتباط با حزب اللهروزنامه کویتی الانباء؛ از اخراج 41 هزار تن افراد مقیم این کشور که اکثریت آنها دارای تابعیت آسیاسی بودند خبر داد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، این روزنامه روز جمعه به نقل از یک منبع امنیتی بلند پایه كویتی گزارش داد كه در سال ۲۰۱۵ و چهار ماه اول سال ۲۰۱۶ حدود ۴۱ هزار تن از این كشور اخراج شدند.

این منبع گفت: بیشتر اخراج شدگان كه اسامی آنها در فهرست ممنوع الوردها نیز ثبت شده است، دارای تابعیت های آسیایی هستند و۲۶ هزار و۶۰۰ تن آنها در سال ۲۰۱۵ و بقیه از جنوری تا پایان اپریل اخراج شدند.

وی علت اخراج این افراد را مراعات نكردن قوانین اقامت و كار، دست داشتن در مسائل جنایی دانست و گفت: وزارت داخله اخراج این افراد را راه حل بهتری نسبت به زندانی كردن این افراد تشخیص داد.

وی رقم اخراج شدگان را طی دهه های اخیر بی سابقه خواند و افزود: علت افزایش اخراجی ها ، تحقیقات دستگاه های امنیتی در كنار راهنمایی رانندگی، امنیت عمومی، اداره امور اقامت و كمیته سه جانبه می باشد.

وی تاكید كرد اقدامات اخراج آنها بر اساس قانون كمتر از یک ماه و اجرای آن ظرف ده روز انجام گرفت.

كویت یكی از كشورهای عربی ساحلی خلیج فارس سه و نیم میلیون نفر جمعیت دارد كه یک میلیون نفر آنها شهروند كویت و بقیه از اتباع خارجی هستند.

آسیاسی ،

اخراج،

جنایی،

سابقه ،

کویت،

میلیون ،

وزارت،


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

Comment is not allowed