اخراج ۴۱ هزار مهاجر از کویت

اخراج اتباع لبنان از بحرین به اتهام ارتباط با حزب اللهروزنامه کویتی الانباء؛ از اخراج ۴۱ هزار تن افراد مقیم این کشور که اکثریت آنها دارای تابعیت آسیاسی بودند خبر داد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، این روزنامه روز جمعه به نقل از یک منبع امنیتی بلند پایه کویتی گزارش داد که در سال ۲۰۱۵ و چهار ماه اول سال ۲۰۱۶ حدود ۴۱ هزار تن از این کشور اخراج شدند.

این منبع گفت: بیشتر اخراج شدگان که اسامی آنها در فهرست ممنوع الوردها نیز ثبت شده است، دارای تابعیت های آسیایی هستند و۲۶ هزار و۶۰۰ تن آنها در سال ۲۰۱۵ و بقیه از جنوری تا پایان اپریل اخراج شدند.

وی علت اخراج این افراد را مراعات نکردن قوانین اقامت و کار، دست داشتن در مسائل جنایی دانست و گفت: وزارت داخله اخراج این افراد را راه حل بهتری نسبت به زندانی کردن این افراد تشخیص داد.

وی رقم اخراج شدگان را طی دهه های اخیر بی سابقه خواند و افزود: علت افزایش اخراجی ها ، تحقیقات دستگاه های امنیتی در کنار راهنمایی رانندگی، امنیت عمومی، اداره امور اقامت و کمیته سه جانبه می باشد.

وی تاکید کرد اقدامات اخراج آنها بر اساس قانون کمتر از یک ماه و اجرای آن ظرف ده روز انجام گرفت.

کویت یکی از کشورهای عربی ساحلی خلیج فارس سه و نیم میلیون نفر جمعیت دارد که یک میلیون نفر آنها شهروند کویت و بقیه از اتباع خارجی هستند.