سرطان ۲۲, ۱۳۹۹

0,,18655502_303,00سازمان عفو بین الملل ترکیه را متهم به اخراج 30 آواره افغان که از بیم تهدید شورشیان طالب مجبور به مهاجرت شده بود کرده است.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه به نقل از خبرگزاری رویترز، سازمان عفو بین الملل روز چهارشنبه ترکیه را متهم کرد 30 آواره افغان را با وجود اینکه بیم تهدید شورشیان طالب علیه آنها وجود داشت مجبور کرده است به کشورشان بازگردند.

اتحادیه اروپا هفته گذشته توافقی را با ترکیه امضا کرد که گروههای حقوق بشر از آن انتقاد و اعلام کردند هدف از آن توقف هجوم مهاجران غیرقانونی به اروپا در مقابل امتیازهای مالی و سیاسی به آنکار است.

سازمان عفو بین الملل افزود: اقدام ترکیه به مجبور کردن 30 متقاضی پناهندگی افغان به بازگشت به کشورشان تنها پس از گذشت چند ساعت از اجرای توافق آوارگان بین اتحادیه اروپا و ترکیه نشان می دهد اجرای این توافق در معرض خطر قرار دادن جان آوارگان است.

وزارت امور خارجه ترکیه هنوز به این خبر واکنش نشان نداده است.

عفو بین الملل همچنین اعلام کرد اطلاعات معتبری دارد که نشان می دهد ترکیه حقوق بین الملل و اروپایی را با بیرون کردن این آوارگان بدون وارد شدن به روند اقدامات پناهندگی نقض کرده است به ویژه اینکه آنها نگرانند هدف حملات گروه طالبان قرار بگیرند.

جان دال هوسین مدیر منطقه اروپا و آسیای میانه در سازمان عفو بین الملل گفت: این مسئله خطراتی را که متقاضیان پناهندگی در ترکیه با آن مواجه هستند نشان می دهد و همچنین تاثیر احتمالی این توافق را بر آوارگانی که از خاک ترکیه عبور می کنند برجسته می کند. این مسئله به مشاهده حرکت آهسته واژگون شدن یک قطار خراب شبیه است.

یکی از این افغانها که اقدام ترکیه شامل او شده است به سازمان عفو بین الملل گفت در میان گروهی بود که تلاش می کرد با قایق به یونان برود و توسط گارد ساحلی ترکیه بازداشت و به شهر ازمیر منتقل شد.

اداره کل مهاجرت ترکیه در پاسخ به سوالی بازگشت 28 تبعه افغانستان را تایید کرد اما اصرار داشت که همه آنها خودشان داوطلبانه بازگشتند و در میان آنها متقاضی پناهندگی وجود نداشت.