اختلافات امریکا و اروپا رو به افزایش است

۱۱ اسد ۱۳۹۴

20150520171406cb-usa-vs-euیک تحلیل گر سیاسی اعلام کرد که ادامه تحریم ها علیه روسیه منجر به ایجاد اختلافات میان آمریکا و اتحادیه اروپا شده است.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه،  “گرگوری کوپلی” تصریح کرد که کشورهای اروپایی از ادامه روند تحریم ها علیه روسیه رضایت نداشته اند چون از لحاظ اقتصادی ضرر کرده اند.

به اعتقاد این تحلیل گر، این تحریم ها علیه روسیه نتایج مطلوب غرب را به همراه نداشته و آن چنان که مقامات غربی انتظار داشتند به اقتصاد روسیه ضربه جدی وارد نکرده است.

وی افزود: این تحریم ها به هیچ کشوری کمک نمی کند. این تحریم ها فقط اختلافات میان آمریکا و اروپا را افزایش می دهد.

این در حالی است که امریکا اخیرا تحریم ها علیه روسیه را به دلیل ادعایش مبنی بر مداخله روسیه در امور داخلی اوکراین تشدید کرد.

اتحادیه،

اروپا،

امریکا،

ختلافات،

روسیه،


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

Comment is not allowed