اختصاص 625 هزار دالر برای مبارزه با فساد اداری

۲۲ عقرب ۱۳۹۲

قرار دادی به ارزش 625 هزار دالر امریکایی میان اداره حرکت، دیدبان شفافیت افغانستان و وزارت حج اوقاف کشور به امضا رسید.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، بربنیاد این قرارداد تلاش میشود تا مردم علیه پدیده فساد اداری در کشور بسیج ساخته شوند و یک مبارزه نظام مند علیه فساد شکل گیرد.

داعی الحق عابد معین وزارت حج واوقاف کشور میگوید که پدیده فساد اداری تمام اداره های دولتی و غیردولتی را در افغانستان به شدت تهدید میکند، باید علیه پدیده فساد برنامه های اصولی ومفید طرح گردد.

وی می افزاید« از طریق این پروژه برای 2700 تن از ملا امام برنامه های ارتقای ظرفیت بمنظور کمپین موثر مردم بر ضد فساد اداری عملی میگردد و علمای دینی از طریق خطبه های نماز و منابر برای مردم در برابر فساد اداری آگاهی دهند».

کنفرانس ها، سیمینار ها و تدویر مسابقات میان شاگردان مدارس دینی نیز از جمله زیر مجموعه های این پروژه اند.

محمد نسیم اکبررییس اداره حرکت میگوید که در 12 سال گذشته علیه پدیده فساد آجندای درست از سوی هیچ نهاد دولتی و غیر دولتی ترتیب نشده و برخی از برنامه های موجود برای کاهش فساد پسنده نبوده و نخواهند بود.

او به رسانه ها علاوه داشت« یافته های اخیر نشان میدهند که پدیده فساد درافغانستان از بالا به پایین ترویج شده است، اما تلا ش های طوری است که مبازره برعکس از پایین به بالا آغاز گردد، تا مبارزه جدی واثرگذار واقع شود». به گفته او درافغانستان سکتوری نیست که فساد دران رخنه نکرده باشد.

یما ترابی رییس دیدبان شفافیت افغانستان میگویدکه پروژه توسط اداره حرکت تمویل، توسط دیدبان شفافیت افغانستان تطبیق وتوسط وزارت حج واوقاف هم آهنگی میشود.

او اضافه مینماید « ما از طریق این پروژه با ملا امامان، جامعه مدنی ومردم علیه فساد کارخواهیم کرد، فساد درافغانستان توسط کارمندان دولتی وغیر دولتی تقاضا میشود توسط شهروندان افغانستان عرضه میگردد».

به قول او تلاش میشودکه شهروندان از دادن رشوه خود داری ورزند ولی اگر مجبورمیشود هر چه زودتر گزارش دهند تا اجرا آت به موقع ضورت گرفته بتواند.

به گفته ترابی هرگاه از هر مقام ومسولی دولتی وغیردولتی شکایت های متعدد، به موقع ومستند صورت گیرد دیدبان شفافیت افغانستان از همچو افراد دادخواهی میکند اما باید مردم با این نهاد همکاری کنند.

625 هزار دالر

اداره حرکت

حج و اوقاف

علما

فساد اداری


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.