اختصاص یک کرسی برای اهل هنود و سیک ها در مجلس

۱۳ سنبله ۱۳۹۲

حامدکرزی، طی فرمان تقنینی یک کرسی را برای اهل هنود و سیک های کشوردر مجلس نمایندگان اختصاص داده و آن توشیح کرد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، رئیس جمهورکرزی در این فرمان تقنینی اش وزیر عدلیه و وزیر دولت در امور پارلمانی را موظف کرده تا این فرمان را به مدت ۳۰ روز در نخستین جلسه پارلمان تقدیم کنند.

اختصاص یک کرسی در ولسی جرگه برای اهل هنود و سیک اتباع افغانستان در جلسه مورخ ۱۳۹۲/۶/۴ شورای وزیران به تصویب رسیده بود.

همچنان در این فرمان تقنینی آمده است که تعدیلات وارده در قانون از تاریخ توشیح نافذ و همراه با مصوبه شورای وزیران در جریده رسمی نشر گردد.

اهل هنود و سیک ها

رئیس جمهور

کرزی


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.