اختصاص بیش از ۵۰ میلیون افغانی برای مصارف شورای های ولایتی

۱۰ جدی ۱۳۹۵

محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری اسلامی افغانستان وی به وزارت مالیه کشور دستور داد که برای برگزاری مجالس مردمی و سفرهای اعضای شوراهای ولایتی مبلغ ۵۰ میلیون و ۵۳۳ هزار افغانی را براساس طرزالعمل خاص شوراها اختصاص دهد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، رئیس جمهورغنی شام روز گذشته به‌منظور تنظیم بهتر امور و رفع نیازمندی‌های شوراهای ولایتی، از طریق ویدیو کنفرانس با والیان، هیئت رهبری و اعضای شوراهای ولایتی ۳۴ ولایت کشور صحبت کرد.

در این ویدیو کنفرانس داکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرایی، مسوولین ارشد سکتور امنیتی، برخی اعضای کابینه، تعدادی از مشاورین ریاست جمهوری و سرپرست ادارۀ مستقل ارگان های محلی حضور داشتند.

رئیس‌جمهورغنی از حمایت‌های همه‌جانبه شوراهای ولایتی از برنامه‌های حکومت و نیروهای امنیتی و دفاعی کشور تشکر کرد، و نقش شوراهای ولایتی و مردم را در حمایت از نظام، نیروهای امنیتی ودفاعی و همچنان شکست دشمن مهم خواند.

رئیس‌جمهورغنی با اشاره به هماهنگی و انسجام میان ادارات دولتی به‌ویژه نهادهای محلی گفت که برای بهبود وضعیت کاری در ادارات باید همکاری‌ها تقویت گردد و بدون آن موفقیت حاصل نمی‌شود.

وی، به‌خاطر برگزاری موفقانه انتخابات هیئت اداری شوراهای ولایتی از ادارۀ مستقل ارگان‌های محلی، وزارت امور داخله، ریاست عمومی امنیت ملی، لوی سارنوالی، کمیسیون مستقل انتخابات، والیان و معاونین ولایات تشکر کرد.

رئیس‌جمهورغنی گفت که بستۀ پیشنهادات شوراهای ولایتی را که چندی پیش به ریاست جمهوری مواصلت ورزیده بود، با دقت مطالعه کرده‌است و جهت رسیدگی به این پیشنهادت که شامل اعمار تعمیر اداری، عدم موجودیت بودجه کافی برای سفرها و برگزاری مجالس مردمی، سهمیۀ حج، نبود وسایط نقلیه، تأمین امنیت دفاتر و اعضای شوراهای ولایتی و نیز تأیید مقرره نظارت شوراهای ولایتی می‌گردد، اقدامات لازم صورت گرفته‌است.

رئیس‌جمهورکشور به وزارت شهرسازی و مسکن هدایت داده‌است تا طی دو سال آینده تعمیرهای اداری شوراهای ولایتی را در ولایات کابل، بامیان، نیمروز، فاریاب، لغمان، نورستان، کندز، غزنی، فراه و لوگر اعمار نماید.

همچنین رئیس‌جمهور وزارت حج و اوقاف را توظیف کرده‌است تا متناسب با اعضای شوراهای ولایتی، به آنان سهمیۀ حج درنظر گیرد.

همچنان به ادارۀ مستقل ارگان‌های محلی وظیفه سپرده تا ۱۷ عراده واسطۀ نقلیه در سال ۱۳۹۶ و ۱۷ واسطۀ نقلیۀ در سال ۱۳۹۷ به‌خاطر رفع مشکل ترانسپورتی اعضای شوراهای ولایتی خریداری نماید.

رئیس‌جمهور محمداشرف غنی به وزارت امور داخله هدایت داده که جهت تأمین امنیت بیشتر اعضا و دفاتر شوراهای ولایتی بررسی و اقدامات لازم را روی‌دست گیرد، و طرحی را در زمینه ترتیب و به شورای امنیت ملی بسپارد. وی در خصوص تأیید مقرره گفت که این طرح شامل آجندای کابینه گردیده و به‌زودی تأیید خواهد شد.

رئیس‌جمهور از شوراهای ولایتی خواست که در نشست‌های مردمی، در خصوص توطئه‌های دشمن برای مردم آگاهی‌رسانی کنند و در راستای مبارزه با فساد، غصب زمین و تقویت رابطه میان مردم و حکومت تلاش بیشتر نمایند.

همچنین در این ویدیو کنفرانس داکترعبدالله عبدالله رئیس اجرایی کشوراز اعضای شوراهای ولایتی به‌خاطر حمایت شان از نیروهای امنیتی و دفاعی کشور قدردانی کرد و بر حمایت‌های بیشتر آنان اظهار امیدواری کرد.

او از برگزاری موفقانه انتخابات هیئت اداری شوراهای ولایتی یاد کرد و انتخاب رئیس و اعضای هیئت اداری شوراهای ولایتی کشور را به آنان تبریک گفت. رئیس اجرائیه بر هماهنگی بیشتر میان ادارات تأکید کرد و روحیۀ تازۀ همکاری را قابل قدر دانست.

رئیس اجرایی خطاب به اعضای شوراهای ولایتی گفت: شما پل ارتباط میان ملت و دولت هستید و باید در مشوره با ادارات محلی در چارچوب قانون به‌منظور ایجاد تحول در روند زندگی مردم تلاش و همکاری‌های همه‌جانبه نمایید.

۵۰ میلیونی پارگ

اختصاص

برای شوراهای ولایتی

غنی


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.