احیای نیروی هوایی افغانستان

12736284_1025682740826179_1529049946_n

اولین قسط برای احیای نیروی هوایی از بین رفته کشور، پرداخت شده و نیروی هوایی کشور دوباره زنده می شود.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، اولین نمایش هوایی نیروهای هوایی کشور؛ امروز (۲۲دلو) در میدان هوایی نظامی کشور در کابل برگزار شد.

محمد اشرف غنی، رئیس جمهور اسلامی افغانستان پیش از انجام نمایش های هوایی، اظهار داشت که امروز اولین قسط برای احیای نیروی هوایی بزرگ کشور پرداخت شده و دیگر قسط های آن نیز در راه است.

به گفته وی، نیروی هوایی بزرگ افغانستان یک بار به خاک کشانیده شده بود و حالا سربازان شجاع نیروی هوایی کشور این بخش را بار دیگر تقویت کرده و از خاک بلند کرده است.

رئیس جمهور غنی اظهار داشت که حکومت وحدت ملی متعهد به حفظ و نگهداشت فداکاریهای نیروهای نظامی و هوایی کشور است و این فداکاریها در میدان «سیاست» از بین نخواهد رفت.

وی افزود که با تقویت نیروهای هوایی و انجام برنامه های فعلی، یکی از آرزوهای مردم و نیروهای امنیتی برآورده شد.

بر اساس گفته های رئیس جمهور، نیروهای هوایی کشور توانایی انجام عملیات و پرواز در تمام روز و شب را به تمام نقاط کشور دارا شده و این امر می تواند در تقویت عملیات نظامی تاثیر مثبت داشته باشد.

در عین حال، شماری از فرمانده های نیروهای هوایی کشور اطمینان دادند که آنها آماده گی و نیروی مقابله با دشمن را در هر شرایطی دارا هستند.

گفتنی است که در جریان این مراسم به شماری از فرمانده هان نظامی و تخنیکی نیروهای هوایی کشور، مدال های نظامی اهدا شد.