احمدزی: کابل باید به یک شهر پلانی تبدیل شود

۲۶ میزان ۱۳۹۳

اشرف غنی احمدزی “رئیس جمهوری کشور” ضمن نارضایتی از وضعیت کنونی شهر کابل گفته است که تمامی ساحات غیرپلانی را به ساحات پلانی تبدیل خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، نشستی به منظور بحث روی چگونگی تعیین شهردارها، نظم شهری، ماسترپلان شهری و حفظ و مراقبت شهر کابل، در ارگ برگزار شد.

در این نشست بیش از 300 نفر از شهروندان به شمول نماینده های جامعه مدنی و مسئولین شهرداری کابل اشتراک داشتند.

آنان در 19 کمیته کاری روی مشکلات و چگونگی نظام شهری گفت وگو کردند و پیشنهادات مشخصی را به “رئیس جمهورغنی” مطرح کردند که مورد تائید رئیس جمهوری افغانستان قرار گرفت.

آقای غنی گفت: بهبود وضعیت شهر کابل تنها مسئولیت حکومت نه، بلکه مسئولیت مشترک حکومت و مردم است.

او تاکید کرد که کابل به عنوان پایتخت افغانستان باید با ارزش های اسلامی و ملی هماهنگ شده و از تمامی افغانستان نمایندگی کند.

رئیس جمهور، از وضعیت کنونی شهر کابل ابراز نارضایتی کرد و گفت نباید این وضعیت ادامه یابد، شهرداری باید یک اداره خدمتگار باشد و نه امپراطوری که مسئولیت های خود را به دوش شهروندان بیاندازد.

آقای غنی گفت: شهر کابل نیاز به تغییرات زیربنائی دارد بنا بر این همه مردم افغانستان به شمول رسانه ها مسئولیت دارند تا بهبود و نگهداری از شهر را به یک وظیفه شهروندی خویش تبدیل نمایند و بدون سهم گیری وسیع مردم، راه حل ممکن نیست.

رئیس جمهور احمدزی تاکید کرد که قوانین و لوایح شهری از جانب زورمندان در کابل رعایت نشده و هیچ موثریتی را در قبال نداشته است و نیاز است تا شهرداری کابل صلاحیت های واضح اجرائیی و تنفیذی داشته باشد.

وی همچنان با تاکید بر اینکه همه ساحات غیرپلانی شهر کابل به ساحات پلانی تبدیل خواهد شد گفت: پروژه های مانند شیرپور دیگر تکرار نخواهد شد.

آقای غنی، از اشتراک کنندگان این نشست خواست که یک مطالعه مقایسوی را روی مدل های موفق بین المللی انجام داده و پیشنهاد جامع را برای بهبود بنیادی شهر کابل با درنظرداشت واقعیت های عینی طرح و برای اقدامات بیشتر به ریاست جمهوری ارائه کنند.

 

پلان

شهر

شهرنشین

غیر پلانی

کابل


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.