اسد ۲۵, ۱۳۹۹

احتمال ورود مردم به ارگ

12226939_1672590552998368_8470269367901266629_nمردم بیدار شدند؛ رهبران خواب هستند

با آنکه بیش از پنج ساعت از حضور مردم در نزدیکی دروازه ارگ ریاست جمهوری، هیچ یک از رهبران جهادی و حکومتی برای دادخواهی و پاسخ به مردم حاضر نشده است.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، اعتراض کننده گان با حمل اجساد هفت شهروند غزنی که چهار روز پیش در ولایت زابل سربریده شده بودند، در چهارراهی فواره آب تجمع کردند.

این مردم با فریاد عدالت خواهی، از حکومت وحدت ملی خواهان عدالت اجتماعی و رسیده گی به پرونده سربریدن باشنده گان ولسوالی جاغوری شدند.

اما با گذشت، بیش از پنج ساعت که مردم زیر باران شدید حضور داشتند، هیچ یک از رهبران جهادی و حکومتی برای پاسخ به مردم حاضر نشدند که این موضوع، خشم مردم را به دنبال داشت.

مردم ضمن اعتراض به عدم حضور مسوولان و رهبران، اظهار داشتند که اگر مقام های حکومتی حاضر به پاسخگویی نشوند، به ارگ داخل خواهند کرد.

فاطمه یکتن از مسوولان برگزاری این مظاهره، به خاورمیانه گفت :«دولت مردان و مسوولان حکومت و رهبران جهادی هیچ حاضر به پاسخگویی نشدند و در خانه هایشان خوابیده اند.»

به گفته وی، مسوولان حکومتی از ترس اینکه هیچ چیزی برای گفتن ندارند، در خانه هایشان و ارگ پنهان شدند و کفایت رهبری مردم را ندارند.

محمداقبال یکتن از فعالان جامعه مدنی به خاورمیانه گفت :« تا زمانی که فشار نیاید دولت مردان توجه نمیکنند، این کم توجهی باعث شده تا گلوی گروگانان بریده شود.»

وی اظهار داشت تا زمانی که به خواست مردم پاسخ قناعت بخش داده نشود، مظاهره کننده گان به اعتراض مدنی شان ادامه داده و ارگ نشینان را بیرون خواهند کشید.

به باور این فعال مدنی :«ما چیزی بنام دولت نداریم، ارگ نشینان خود طالب هستند و این طالب با آن طالبی که در کوه می جنگند یکی است، این طالب (ارگ نشینان) ریشش را تراشیده و آن طالبی که در کوه می جنگند ریش دارد.»