احتمال سقوط بخش های بزرگی از ولایت سرپل بدست طالبان مسلح

360042-344300-afghan-taliban-afpمقام های محلی و اعضای شورای ولایتی سرپل از شکننده بودن امنیت درین ولایت نگران هستند و می گویند در صورتیکه مقام های حکومتی مرکز در سرکوب طالبان توجه و اقدام نکنند چندین ولسوالی دیگر این ولایت بدست طالبان سقوط خواهد کرد.

به گفته این مقام ها از هشت ماه بدینسو ولسوالی کوهستانات تحت کنترول طالبان مسلح قرار دارد و همچنان ولسوالی های صیاد، سوزمه قلعه، گوسفندی، سانچارک و بخش بزرگی از منطقه شیرم ها در قسمت شرقی مرکز ولایت سرپل به تهدیدات بلند امنیتی نیز روبرو هستند.

ذبیح الله امانی سخنگوی والی سرپل در یک گفتگو ویژه با خبرگزاری خاور میانه با نگرانی از وضعیت موجود این ولایت می گوید: “بیشتر از هفت ماه می شود از مرکز خواهان یک عملیات گسترده به هدف سرکوب طالبان مسلح در ساحات نا امن و بازپس گیری ولسوالی کوهستانات شده ایم اما تا هنوز درین قسمت توجهی صورت نگرفته است”.

سخنگوی والی سرپل با آنکه وضعیت را درین ولایت شکننده می خواند کمبود نیروهای امنیتی را یکی از چالش های عمده دیگر در قسمت سرکوب طالبان مسلح و حفظ مناطق آزاد شده از تحت کنترول این گروه عنوان می کند.

وی می افزاید که طالبان در مناطق تحت کنترول شان با جمع آوری عشر از نزد مردم به تجهیز و تقویه خود می پردازند و همچنان در ساحات تحت کنترول این گروه تریاک نیز به میزان بلند کشت شده و طالبان بخش بزرگی از درامد شان را از تولید و فروش مواد مخدر بدست میاورند.

140521162055_afghan_poppy_640x360_reuters_nocredit

 در عین حال  محمد نور رحمانی عضو شورای ولایتی سرپل می گوید: بخش های زیادی از این ولایت به بستر امن طالبان مسلح مبدل شده است.

این عضو شورای ولایتی والی سرپل را در قسمت مهار امنیت و از بین بردن لانه های هراس افگنان مورد انتقاد قرار داده افزود:

” آمدن محمد ظاهر وحدت بحیث والی سرپل امیدهای زیادی را برای مردم بخشیده بود، ولی به زودی این امیدها به نا امیدی مبدل شد، بجز گرفتن چندتا عکس فیسبوکی حرکت مؤثر در قسمت مهار وضعیت انجام نداده است. تا زمانیکه حاکم منطقه در سرکوب طالبان تحرک از خود نشان ندهد و اراده درین زمینه نداشته باشد چگونه میتواند جزوتام های دیگر را به کار بگمارد”.

بگفته این عضوی شورای ولایتی سرپل، اگر در قسمت مهار وضعیت امنیتی این ولایت توجه صورت نگیرد، در آینده های نزدیک امکان بدتر شدن امنیت و سقوط چندین ولسوالی دیگر بدست طالبان مسلح می رود.

گفته های این عضوی شورای ولایتی از سوی سخنگوی والی سرپل رد گردید.

از جانب دیگر اسدالله دانش معاون شورای ولایتی سرپل نبود مدیریت سالم را در سطح فرماندهی پولیس این ولایت دلایلی از نفوذ طالبان در بخش های ازین ولایت میداند.

معاون شورای ولایتی سرپل می گوید از ماه ها بدینسو فرمانده پولیس این ولایت در وظیفه اش حاضر نیست و از جانب دیگر پولیس این ولایت دست آوردی در عرصه راندن طالبان مسلح از بخش های تحت کنترول آنان ندارد.

این مقام ها خواستار بلند بردن کمیت و تجهیز نیروهای امنیتی برای تامین امنیت و ریشه کن سازی طالبان مسلح درین ولایت شدند.  شدند

ولایت سرپل در قسمت شمال کابل مرکز افغانستان و در ۶۹۳ کیلومتر آن موقعیت دارد، این ولایت دارای ۷ ولسوالی می باشد که بر اساس گفته های مقام های محلی این ولایت بیشتر ساحات آن تحت کنترول طالبان مسلح و یا هم تحت تهدیدات بلند امنیتی قرار دارد.