احتمال اختلاس در ساخت بند دهلی قندهار وجود دارد

۲۴ جدی ۱۳۹۴

DSC_10436a36e7b3-a0ff-480f-b26a-f3e41db7e7b6همایون عزیزی، والی قندهار پس از بازدید از “بند دهلی” در این ولایت گفته است که امکان اختلاس در بودجه مصرفی در این پروژه وجود دارد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، والی قندهار می گوید که ۷۱ میلیون دالر در پروژه بند دهلی واقع در این ولایت به مصرف‌ رسیده اما با کاری که در آن صورت گرفته هیچ مطابقت ندارد.

آقای عزیزی تاکید کرده است که احتمال اختلاس مالی در این پروژه وجود دارد و در این مورد باید تحقیقات بیشتر صورت گیرد.

وی از مسئولان وزارت انرژی و آب به گونۀ رسمی خواسته‌است تا هیئتی را به خاطر بررسی همه‌جانبه در این مورد به قندهار بفرستد.

به گفته والی قندهار دو سال پیش ادارۀ توسعه امریکا بند دهلی در این ولایت را با یک شرکت ترکی کرده اما اسناد قرارداد نه به ولایت قندهار و نه به وزارت انرژی و آب سپرده شده‌است.

والی قندهار دو روز پیش از تونل دروازه آب و دست‌گاه ساختمان بند دهلی دیدن کرده و گفته است که نظارت این پروژه را نظامیان امریکایی برعهده داشته و هیچ‌گونه جزئیاتی از قرارداد آن به اداره ولایتی نسپرده‌اند.

اختلاص،

بند دهلی ،

تونل،

قندهار،

نظارت،

همایون عزیزی،

والی قندهار،


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

Comment is not allowed