اجساد هشت مهاجر افغان از ترکیه به هرات منتقل شدند

۳ میزان ۱۳۹۴

0,,18478448_303,00هشت مهاجر افغان که قصد داشتند از ترکیه به یونان بروند قایق حامل آن در آب های ترکیه دچار سانحه شده و در اثر آن هشت اتباع افغانی شامل یک خانواده کشته شدند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، قایق این افراد لحظاتی پس از حرکت از مرز ترکیه غرق شده است.

اجساد هشت شهروند افغان که از ولایت هرات در غرب افغانستان بودند، از ترکیه به ولایت هرات  منتقل شده و به فامیل های شان تحویل داده شده است.

قربانیان این رویداد سه کودک، سه زن و دو مرد هستند که در مشهد ایران زندگی می کردند.

افغان

ایران

ترکیه

غرب

کشته

مهاجر

هرات


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

Comment is not allowed