اجساد شهدا در ولسوالی جاغوری به خاک سپرده شد

اجستداجساد هفت تن از غیرنظامیان که در ولسوالی خاک افغان ولایت زابل توسط داعش سربریده شده بود، در ولسوالی جاغوری ولایت غزنی به خاک سپرده شدند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، اجساد شهدا روز جمعه (۲۲ عقرب) پس از دو روز اعتراضات و راپیمایی ها، از شهر کابل توسط هواپیمای نظامی وزارت دفاع ملی کشوربه ولسوالی جاغوری ولایت منتقل و در زادگاه شان به خاک سپرده شدند.

سرور دانش، معاون دوم رئیس جمهور و محمد محقق، معاون دوم ریاست اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان در زمان انتقال اجساد در فرودگاه بین المللی حامد کرزی در کابل، حضور یافته بودند.

اجساد این هفت نفر با حضور گسترده مردم ولسوالی جاغوری در منطقه “دهمرده” این ولسوالی به خاک سپرده شدند.