سرطان ۲۱, ۱۳۹۹

اجساد شماری از پناهجویان به کابل رسید

maxresdefaultاجساد شماری از پناهجویان که در دریای یونان غرق شده بودند، به کابل رسید.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، کشتی حامل این پناهجویان، شام دوشنبه هفته گذشته در دریایی بین ترکیه و یونان غرق شده بود.

در این کشتی بیش از 40 پناهجو حضور داشت که بیش از نیمی از آنها را شهروندان افغانستان تشکیل می داد که در نتیجه غرق شدن آن، تمام سرنشینانش جان باختند.

امروز (22حوت) نیز شماری از اجساد شهروندان کشور که در این کشتی حاضر بودند به کابل رسیده و به بستگانش تسلیم داده شد.

در بین جان باختگان افغانستان، 10 عضو یک فامیل به شمول کودکان و زنان نیز شامل است.

مقام های امنیتی میدان هوایی بین المللی حامد کرزی می گویند که در کنار این 10 تن، چهار عضو دیگر این قوم نیز حضور دارد.

وابستگان این جان باختگان می گویند :«هیچ فرد کشور نباید افغانستان را ترک کند؛ چون نتیجه آن جان باختن در دریا است.»

این در حالی است که چندی پیش نیز اجساد شماری دیگری از شهروندان کشور به کابل رسیده و به بستگانشان تسلیم داده شده بود.