اتهامات منسوب به دبیرکل وفاق حیله گرانه است

۱۶ جدی ۱۳۹۳

بخش آزادی های دینی در دیده بان حقوق بشر بحرین اتهامات منسوب به دبیرکل جمعیت وفاق را حیله گرانه دانست و تأکید کرد سخنرانی های وی سندی برای تبرئه او از این اتهامات است.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، دیده بان حقوق بشر بحرین اعلام کرد: اتهام نسبت داده شده به شیخ سلمان مبنی بر تهدید به استفاده از نیروی نظامی و سلاح برای تغییر نظام حاکم کاملا با مضمون سخنرانی ها و اعتقادات وی مغایرت دارد، هم اکنون دهها سخنرانی ضبط شده و مستند از شیخ سلمان وجود دارد که می تواند سندی گویا و قابل استناد برای ناظران داخلی، بین المللی و سازمانهای حقوقی و هیات های دیپلماتیک باشد.

این نهاد حقوقی بحرینی افزود: شیخ علی سلمان در سخنرانی های خود از جمله سخنرانی هایی که دادستانی کل در مصاحبه های مطبوعاتی خود به آنها اشاره کرده به وضوح و روشنی و بطور قاطع هرگونه اقدام خشونت آمیز و  بکارگیری زور را مردود دانسته است . از این سخنرانی ها می توان به عنوان یک سند برای تبرئه وی از اتهامات حیله گرانه آل خلیفه استفاده کرد.

دیده بان حقوق بشر بحرین در این بیانیه تأکید کرد: دشمنان شیخ سلمان بیش از دوستان وی به این امر واقف هستند که وی تا چه اندازه به اصل انجام فعالیتهای مسالمت آمیز و پرهیز از خشونت و التزام به وحدت ملی پایبند است . تمامی اظهارات و اقدامات وی طی سالهای گذشته نمایانگر همین موضوع است.

این نهاد حقوقی بحرینی خاطرنشان کرد: بازداشت شیخ سلمان در چارچوب اقدامات خصمانه رژیم آل خلیفه صورت گرفته است و هیچ پایه و اساس واقعی نمی توان برای آنها یافت . در واقع بازداشت این شخصیت برجسته به ثبات کشور لطمه می زند.

اتهامات ،

حیله گرانه،

دبیرکل وفاق،


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.