اتحادیه اروپا، یک مرکز آموزشی را برای زنان پولیس افغان ایجاد میکند

۲۰ قوس ۱۳۹۳

اتحادیه اروپا و وزرات امور داخله افغانستان یک تفاهمنامۀ همکاری را امضا کردند که براساس آن، اتحادیه اروپا یک مرکز آموزشی را برای زنان پولیس افغان در کابل ایجاد می کند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، این تفاهمنامۀ همکاری روز پنجشنبه میان ستر جنرال محمد ایوب سالنگی، سرپرست وزارت امور داخله افغانستان و نماینده پولیس اتحادیه اروپا در کابل امضا شد.

براساس این تفاهمنامه پولیس اتحادیه اروپا با وزارت داخله افغانستان یک مرکز آموزشی را برای زنان پولیس به هدف ظرفیت سازی بنیادی و درازمدت و تامین همکاری پایدار در جهت حمایت از زنان پولیس افغان ایجاد می کنند.

قرار است این مرکز در چوکات فرماندهی عمومی تعلیم و تربیه و اکادمی پولیس افغانستان ایجاد شود و این مرکز مسئولیت مشورت دهی در زمینه های آموزشی، استخدام زنان به چوکات پولیس، تهیه و تطبیق نصاب و تجهیزات آموزشی را برای مربیان به عهده دارد.

براساس گفته های مقامات وزارت داخله افغانستان این ابتکار ارزشمند ماموریت پولیس اتحادیه اروپا زمینه همکاری های بیشتر را مساعد می سازد تا در راستای تطبیق دیدگاه ده ساله، استراتیژی و برنامه پولیس ملی افغانستان بویژه تطبیق استراتیژی پولیس زنان کمک نماید.

به باور مقامات امنیتی این حرکت در نهایت باعث جذب، آموزش و خدمتگذاری بیشتر زنان پولیس در کشور می گردد.

 

آموزش

اتحادیه اروپا

افغانستان

پولیس

زنان

کابل

نظامی


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.