آیت الله محسنی : قانونی که مخالف دین باشد، اگر اشرف غنی صد بار هم امضا کند ارزشی ندارد

۳۰ میزان ۱۳۹۶

آیت الله شیخ آصف محسنی، رییس شورای علمای شیعه افغانستان در مورد قانون جزای جدید کشور که از سوی رییس جمهور غنی بدون تصویب پارلمان چاپ شده سخت انتقاد کرد.
رییس جمهور اشرف غنی پیش نویس قانون جزا را بدون بررسی و تصویب پارلمان، امضا نموده و آن را به عنوان قان جزای جدید کشور چاپ کرده است در حالی که چندین مورد آن مخالف صریح احکام و معتقدات اسلامی است.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، آیت الله محسنی، رییس شورای علمای شیعه افغانستان این اقدام رییس جمهور غنی را عجولانه و نابخرانه خوانده گفت : آقای رییس جمهور! اولا این اقدام عجولانه و نابخردانه شما مخالف صریح قانون اساسی کشور است، ماده سوم قانون اساسی تصریح می کند که هیچ قانونی در افغانستان نمی تواند مغایر احکام و معتقدات اسلامی وضع شود. در حالی که این نوشته امضا شده شما در چندین مورد مخالف اسلام است.

در ادامه افزود که «99 درصد مردم افغانستان مسلمان است، در دوران جهاد جانهای خود را فدای دین نمودند خونهای خود را به خاطر دین فدا نمودند. قانونی که مخالف اسلام باشد به هیچ وجه نمی تواند در چنین جامعه ای تطبیق شود و ایجاد امنیت کند!»

در آخر آقای محسنی ضمن اینکه مخالفت صریح خود را با قانونی که از سوی رییس جمهور تصویب شده است بیان کرد گفت « قانونی که مخالف دین باشد و مجلس آن را تصویب نکرده باشد اگر اشرف غنی صد بار هم امضا کند ارزشی ندارد.»

و در ادامه افزود « کشور ما پارلمان دارد، مجلس قانون گزاری دارد، چرا این قانون برای بررسی و تصویب به مجلس فرستاده نشده است؟! اگر همه چیز را به فرمان و صدور حکم اجرا می کنید چرا دروازه مجلسین را نمی بندید؟ اگر به پارلمان احتیاجی نیست چرا پول ملت را بیهوده به اعضای مجلس می دهید؟!!

رئیس شورای علمای شیعه افغانستان در اخیر خطاب به رئیس جمهور اظهار داشت که اگر همه چیز را به فرمان و صدور حکم اجرا می کنید چرا دروازه مجلسین را نمی بندید و یا اگر به پارلمان احتیاجی نیست چرا پول ملت را بیهوده به اعضای مجلس می دهید؟

رییس جمهور

قانون جزا

محسنی


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.