آیت الله خامنه ای:جاهلیت مدرن امروز بسیار خطرناک تر از جاهلیت قبل از اسلام است

۲۷ ثور ۱۳۹۴

آیت الله خامنه ای با اشاره به بمباران مناطق شهری در یمن بیان داشتند: “در ماه حرام، مشرکین مکه هم جنگ را قطع می کردند؛ از مشرکین آن روز مکه بدتر، امروز کسانی هستند که در ماه حرام خانواده های یمنی را به عزا می نشانند. جاهلیت امروز باتوان بسیار بالا و خطر صدها برابر جاهلیت دوران اول اسلام بازتولید شده، البته اسلام هم امروز مجهز شده و نیروی عظیم اسلامی با ابزار گوناگون دردنیا گسترده است”.
به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، رهبر ایران افزود: عامل ناامنی و کشتار در یمن متاسفانه برخی کشورهای مسمای به مسلمانیند اما آنها فریب خورده‌اند، پشتیبان و طراح تروریسم امریکاست. سیاست خباثت‌آلود استکبار در منطقه، ایجاد جنگهای نیابتی برای منافع خود است.
وی با تأکید بر اهمیت استقرار در خلیج فارس افزود: ما با کشورهای منطقه خلیج فارس منفعت مشترک داریم؛ خلیج فارس امن برای همه امن است و خلیج فارس ناامن برای همه ناامن خواهد بود. ایران با تروریسم مبارزه کرد و به آن سیلی زد و با مشت بر فرق آن کوبید و بعد از این نیز همینطور خواهد بود.
آیت الله خامنه ای در اشاره ای به تلاش های صورت گرفته جهت جلوگیری از بیداری اسلامی ملت ها افزود: “ملتهای منطقه بیدار شده‌اند. بیداری اسلامی را موقتا سركوب كردند اما بیداری و بصیرت سركوب شدنی نیست. نباید نیروی بسیار زیاد امت اسلامی را نادیده گرفت”.
ایشان مجددا حمایت ایران از ملت های مظلوم را خاطر نشان کرد و افزود: “ملت یمن و بحرین و فلسطین مظلومند. ما از مظلوم حمایت می کنیم، هر مقدار که می توانیم. ملتها و زمامداران کشورهای اسلامی، بدانید ما می توانیم مقابل این جاهلیت بایستیم”.

بمباران،

جنگ،

خامنه ای،

خطرناک،

طالبان،

قطع،

مشرکین،

یمن،


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

Comment is not allowed