آواره های ناشی از جنگ کندز نیازمند کمک های فوری

بی جا شده گان ناشی از شدت ناامنی های اخیر در ولایت کندز می گویند که همه دار و ندار خود را در منطقه رها کرده و خود را به مناطق امن رسانیده اند و نیازمند به کمک های فوری دارند.

نسیم از باشنده های اسماعیل قشلاق ولسوالی امام صاحب که همراه فامیلش به خانه یکی از نزدیکانش در شهر امام صاحب پناه آورده می گوید که تمامی دار و ندار خود را رها کرده و خود را به منطقه امن رسانیده است.

وی می گوید ظرف دوه ماه گذشته مناطق اسماعیل قشلاق، دهقان قشلاق،  کنبز و پل بیگم شاهد درگیری های شدید بین نیروهای امنیتی و طالبان مسلح بوده است، در حال حاضر در این مناطق طالبان حضور دارند و صحنه جنگ است.

نسیم می گوید که هیچ چیزی برای خوردن ندارد:” در منطقه ما جنگ شدت گرفت، طالبان پیش آمدند، ما همراه خانوده گریختیم، نتوانستیم که همراه خود مواد خوراکه و یا فرش و کمپل بیاوریم، با بسیار مشکل روبرو هستیم، دو دخترکم مریض است، توان دارو و داکتر را ندارم.

بیجا شد

شمس الدین یکی دیگر از باشنده های آلچین کندز که مجبور به ترک خانه اش شده است می گوید که نیازمند کمک است.

وی می گوید که در باغ یکی از دوستانش در منطقه یی در شهر کندز، در زیر درخت ها زنده گی می کند و هیچ چیز برای خوردن ندارد.

او می گوید که نگران خراب شدن خانه و از بین رفتن کشت زار هایش در آلچین است.

شمس الدین افزود:” زمین و خانه های خود را ماندیم و گریختیم، حالا در یک باغ زنده گی می کنیم، هیچ لوازم خود را همراه مان آورده نتوانستیم، شاید خرمن مان سوخته باشد، شاید خانه مان خراب شده باشد، هیچ تضمین وجود ندارد، در بدر شدیم.”

وی می گوید که دولت باید هر چه زود تر به بیجا شده ها کمک های عاجل را برسانند.

در همین حال مسوولان حکومتی در این ولایت می گویند که ولسوالی های قلعه ذال، امام صاحب، دشت ارچی، چهار دره، و شماری از مناطق در مرکز شهر کندز ظرف چند ماه گذشته شاهد نا امنی ها و درگیری های شدید بوده است.

سید عبدالسلام هاشمی رییس امور مهاجرین ولایت کندز به خبرگزاری خاورمیانه می گوید که در پی این نا امنی ها ۳ هزار فامیل، خانه های خود را ترک کرده اند و به مناطق امن پناه برده اند.

هاشمی می گوید که این بیجا شده ها در شهر کندز، ولسوالی امام صاحب و شهرک شیرخانه بندر جا به جا شده اند.

وی می گوید:” همه روزه شماری از خانواده ها خانه و کاشانه های خود را ترک کرده و به مناطق امن پناه می برند، آنان در خانه های خویشاوندان و خانه های کرایی زنده گی می کنند، و تعدادی هم در باغ های نزدیکان شان در زیر دخت ها، در جای مشخصی چادر نه زده اند.

گان

وی می گوید که حکومت محلی کندز تا هنوز توانسته است که برای بیش از دوصد خانواده در ولسوالی قلعه ذال و خواجه غار ولایت تخار کمک های عاجل برسانند.

رییس امور مهاجرین کندز می گوید: ” شدت نا امنی باعث مختل شدن روند کمک رسانی به بی جا شده ها شده است، اردوی ملی در کندز برای بیش از  چهارصد خانواده مواد کمکی آماده کرده است، اما به علت جنگ های شدید ما نتوانستیم که این مواد کمکی را به ساحه برسانیم.”

ولی به گفته او سروی خانه به خانه ی شناسایی بی جاشده ها در مرکز شهر کندز و شماری از ولسوالی ها هنوز هم جریان دراد.

مسوولان می گویند که تیم های صحی برای درمان بیماران بی جا شده ها در مرکز و ولسوالی های این ولایت مصروف عرضه خدمات صحی اند.

در جریان سال روان بیش از ۸ هزار خانواده در کندز بی جا شده اند که با تغیر وضعیت ۶ هزار آن ها دوباره به مناطق شان باز گشته اند.

به اساس آمار سازمان بین المللی مهاجرت در اثر جنگ ها در افغانستان هر روز ۱۰۰۰ خانواده بی جا می شوند و به مناطق امن پناه می برند، که همه آن ها نیازمند کمک اند.

Author