آموزش تروریست های مصری توسط سازمان اطلاعات عربستان

۲۰ جدی ۱۳۹۴

maxresdefaultیکی از اعضای جدا شده از گروه های تروریستی در سینا فاش کرد که سازمان اطلاعات عربستان جنگجویان مصری وابسته به گروه های تکفیری را آموزش می دهد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، سازمان اطلاعات عربستان موسوم به استخبارات، تروریست های تکفیری را در پادگان سینا واقع در منطقه تربت در شمال شرقی ولایت حائل، آموزش می دهد که این آموزش ها در زمینه جنگ خیابانی، کار با انواع سلاح سبک و نیمه سنگین و فنون اجرای عملیات انتحاری است.

این دوره های آموزشی در سه مرحله و هر مرحله یک دوره سه ماهه برگزار و پس از انجام دوره اتباع مصری به کشور خود مراجعت می کنند.

گفتنی است هر تبعه مصری که در این دوره ها شرکت می کنددر پایان دوره و هنگام بازگشت به کشورش، مبلغ ۲۰ هزار دالر به عنوان پاداش از وزارت دفاع و استخبارات عربستان دریافت می نماید.

اطلاعات،

تروریستی ،

تکفیری،

داعش،

سینا،


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

Comment is not allowed