آمر نظامی طالبان همراه با ۵۰ تن کشته شد

صدیقی صدیقیدر نتیجه عملیات نیروهای کماندوی اردو و پولیس ملی در ولسوالی سنگین ولایت هلمند، آمر نظامی طالبان همراه با ۵۰ تن دیگر کشته شده و تعمیر ولسوالی به دست نیروهای امنیتی افتاد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، صدیق صدیقی، سخنگوی وزارت امور داخله می گوید که این افراد در جریان عملیات دیشب کوماندو کشته شده اند.

صدیقی در توییتر خود نوشت :«عملیات کوماندوی اردوی و پولیس ملی در ولسوالی سنگین، شب گذشته راه اندازی شد که در نتیجه ملاناصر، آمر نظامی و فرد خاص ملا اختر با ۵۰ تن دیگر کشته شدند.

در عین حال، سردار محمد همدرد، مسوول مطبوعاتی ولایت هلمند به خاورمیانه گفت که صبح امروز نیروهای امنیتی تعمیر ولسوالی سنگین را دوباره تحت کنترول گرفتند.

به گفته وی، از دیشب نیروهای کوماندوی پولیس و اردوی ملی به سنگین رسیده و عملیات گسترده ای را راه اندازی کردند.

همدرد در مورد تلفات طالبان در نتیجه عملیات دیشب گفت که شمار زیادی از طالبان کشته شده؛ اما تا حال رقم دقیق و افراد برجسته طالبان در جمع آنها معلومات در دست نیست.

این در حالی است که طالبان چهار روز پیش ولسوالی سنگین را به تصرف خود در آورده بودند.