آمریکا اطلاعات کردها و پ.ک.ک را در اختیار ترکیه قرار می دهد

۲۱ جدی ۱۳۹۴

اردوغان-و-اوبامااردوغان در دیدار برخی از فرماندهان عالی رتبه نظامی آمریکایی با استفاده پایگاه هوایی «اینجرلیک» برای انجام عملیات نظامی در سوریه و عراق موافق کرده است.

به گزارش خبرگزاری خانورمیانه، بر اساس اسناد منتشر شده توسط یک افسر عالی رتبه ارتش ترکیه، در این توافق فرماندهان نظامی آمریکا در قبال استفاده از این پایگاه هوایی متعهد شده اند تمامی اطلاعات و اخبار مربوط به تحرکات و فعالیت های کردهای سوریه، عراق و اقلیم کردستان به ویژه تحرکات پ.ک.ک را به همراه اطلاعات موجود پیرامون تسلیحات نظامی آنان در اختیار دولت ترکیه قرار دهند.

گفتنی است یکی از دلایل موفقیت ارتش ترکیه در هدف قرار دادن مقرهای پ.ک.ک، اطلاعات دقیقی بوده که ارتش ترکیه از نظامیان آمریکایی و به واسطه آنها از مسئولین نظامی اقلیم کردستان دریافت نموده است.

آمریکایی ،

اطلاعات،

ترکیه،

تسلیحات،

کردها ،


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

Comment is not allowed