آمرین حوزه هشتم و دوازدهم شهر کابل برکنار شدند

۳۰ جدی ۱۳۹۴

8A671FED-122C-40D7-9416-9D293D71D2AB_mw1024_s_nآمرین حوزه های هشتم و دوازدهم امنیتی شهر کابل از وظایف شان بر کنار شدند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، “نورالحق علومی”، وزیر امورداخله به دنبال به آتش کشیده شدن یک مکتب دخترانه در مربوطات حوزه دوازدهم شهر کابل و پرتاب راکت از مربوطات حوزه هشتم، آمرین این حوزه ها را سبک دوش کرده است.

همچین وزیر داخله به مسوولین امور دستور داد تا پیرامون دو رویداد در حوزه های هشتم و دوازدهم تحقیقات بیشتر انجام دهند.

دلیل برکناری این دو افسر بلند رتبه پولیس، غفلت وظفیوی عنوان شده و ضمن برکناری از وظیفه، بر اساس دستور وزیر مور داخله، آنان پیرامون چگونگی وقوع رویداد های فوق الذکر مورد بازجویی نیز قرار خواهد گرفت.

وزارت امور داخله اعلام کرد که این وزارت همواره بر لزوم جدیت در اجرای وظایف منسوبین پولیس تاکید داشته و متعهد است که پولیس ملی کشور مبدل به یک نیروی کارکن و خدمتگذار برای مردم افغانستان شود.

امر،

برکنار،

حوزه،

دخترانه،

مکتب،

وظایف


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

Comment is not allowed