آمار پناهجویان غرق شده در لیبی به 100 تن رسید

۷ جوزا ۱۳۹۵

پناهجویان ۱مقامات اروپایی اعلام کردند که در اثر واژگون شدن یک کشتی حامل پناهجویان در سواحل کشور لیبی دست کم 100 پناهجو جان باخته اند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، یک کشتی حامل 650 پناهجو به سوی اروپا در حرکت بود که در سواحل کشور لیبی در دریا واژگون شد.

گزارش های رسیده از محل حادثه گفته می شوند گارد ساحلی ایتالیا برا نجات سرنشینان کشتی که در فاصله ۶۵ کیلومتری انها بودند شتافته و با بازماندگانی روبرو شدند که خود را شناور نگاه داشته بودند.

گفته می شود کشتی غرق شده ۶۵۰ سرنشین داشته و 100 تن از آنها جان باخته اند اما تاکنون هویت کشته شده ها اعلام نشده است.

650 نفر

اروپا

پناهجویان

در لیبی

کشتی

مرگ 100 تن


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

Comment is not allowed