آمار نگران کننده خودکشی پناهجویان افغانستان

9 فوریه 2017

بعد از آنکه شرایط پذیرفتن پناهجویان به ویژه افراد زیر سن در کشورهای اروپایی سخت شد؛ آمار خودکشی این پناهجویان در کمپ ها رو به افزایش است.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، کشورهای اروپایی بعد از سیاست درهای باز، خیل عظیمی از جوانان از کشورهای افغانستان، سوریه، عراق و پاکستان را به سمت خود خواستند؛ اما این سیاست بعد از مدتی تغییر کرده و شرایط برای پذیرفتن این پناهجویان سخت شد.

همین سیاست نادرست کشورهای اروپایی، جوانان افغانستان که از جنگ، ناامنی، بیکاری و شرایط سخت زنده گی به تنگ آمده بودند را روانه این کشورها کرد.

در جریان دو سال گذشته، شمار زیادی از جوانان افغانستان از داخل و کشورهای همسایه به مانند ایران و پاکستان عازم اروپا شدند؛ اما به دلیل شرایط سخت پذیرش، مدت زیادی را در کمپ ها و اردوگاه ها سپری کردند.

بعد از مدتی، روند سوال و جواب برای پذیرش و یا عدم پذیرش پناهجویان آغاز شد و در این روند، کشورهای اروپایی شرایط را سخت تر ساختند و پناهجویان افغانستان که از ایران به اروپا رفته بودند؛ به دلیل نداشتن مدرک شناسایی، با مشکل تعیین سن روبرو شدند.

این شرایط نحوه پذیرش پناهجویانی که تمام زنده گی شان را برای رسیدن به مقصد مصرف کرده بودند، دشوار ساخت و عدم پذیرش آنها ضربات روحی جبران ناپذیری برایشان وارد کرد.

این نوجوانان و جوانان که شرایط برای برگشت آنها به کشورشان نیز فراهم نیست و افغانستان همچنان درگیر جنگ و ناامنی است و حملات انفجاری و انتحاری نیز هر از گاهی دیده می شود و شرایط کار نیز مساعد نیست، دست به خودکشی می زنند.

به تازه گی و در جریان یک هفته اخیر، دو پناهجوی نوجوان افغانستان بعد از سخت شدن شرایط پذیرش و یا هم دریافت جواب رد برای ماندنشان در کشور سوئیدن، دست به خودکشی زده اند.

این پناهجویان در کمپ های مختلف حضور داشتند؛ اما نتوانستند شرایط برگشت به کشور را با توجه به مشکلاتی که وجود دارد را تحمل کنند و خودکشی کرده اند.

به روز سه شنبه (19دلو) یکی از پناهجویان نوجوان افغان خودش را در یکی از کمپ های سوئیدن خودش را حلق ‌آویز کرد و سه روز پیش از او نیز جوان دیگری خود را در کمپی دیگر، حلق آویز کرد.

این در حالی است که در ماه گذشته نیز علی نوری، نوجوانی که بعد از دریافت خبر رد پذیرشش، دست به خودکشی زده و قربانی مهاجرت شد.

این سه پناهجوی افغانستانی از ایران به سوئیدن رفته بودند و به دلیل اینکه هیچ مدرک شناسایی برای تعیین سن شان نداشتند موفق به کسب شرایط پذیرش نشده بودند و ترس از برگشت، باعث شد تا دست به خودکشی بزنند.

با این حال، گرایش پناهجویان نوجوان کشور که اگر شرایط کار برای آنها در داخل فراهم باشد، نیرویی دست نیافتنی هستند، به خودکشی؛ نگرانی عمده در بین پناهجویان است.

این در حالی است که در کنار خودکشی؛ از زمان اجرایی شدن قوانین جدید پناهندگی در اروپا در تابستان گذشته، فشارهای روحی و روانی بر پناهجویان افزایش یافته و شماری از آنها به مواد مخدر و جرایم نیز روی آورده اند.

به هر صورت، دولت کابل در زمینه اشتغال و تامین امنیت، ناکام بوده، باید راهی برای جلوگیری از مهاجرت و یاهم خودکشی پناهجویان پیدا کند و از تفاهم نامه با کشورهای اروپایی در این رابطه استفاده کند.

نبود استحکام در تطبیق تفاهم نامه با کشورهای مهاجرپذیر، ضعف عمده دولت کابل است که نیاز به بازنگری و برداشتن گام های استوار دارد تا دیگر شاهد مرگ جوانی از کشور نباشیم.

اروپا

افغانستان

پناهجویان

خودکشی


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.