آمادگی هند برای تحویل دهی «بند سلما» به افغانستان

دیدار وزیر انرژی و آب با سفیر هندوستان در کابلوزیر انرژی و آب در دیدار با «من پریت وهرا» سفیر هند در کابل روی روند تسلیم دهی مسوولیت های اجرایی بند دوستی افغان-هند ( بندسلما) به دولت افغانستان گفتگو نمود.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، «انجنیر علی احمد عثمانی» وزیر انرژی و آب در این دیدار از جابجا شدن ۱۰ تن از متخصصان این وزارت خبر داد که آموزش های عالی را برای حفظ و مراقبت بند سلما در هندوستان سپری کرده اند.

وزیر انرژی و آب همزمان گفت به زودی این وزارت ۲۷ تن دیگر از متخصصان را آماده می سازد تا مسوولیت های اجرایی بیشتر را از کمپنی هندی وابکاس که بند دوستی افغان-هند را ساخته است به دوش گیرند.

در این دیدار سفیر هندوستان در کابل گفت که کشورش آخرین آمادگی ها را برای تسلیم دهی بند سلما که در ولایت هرات موقعیت دارد،  به دولت افغانستان روی دست گرفته است.

در ادامه این دیدار وزیر انرژی و آب به معین انرژی این وزارت هدایت داد تا به زود ترین فرصت پلان تحویل گیری مسوولیت های بهره برداری  بند دوستی افغان-هند را از هندوستان به افغانستان تهیه کند.

همچنین انجنیر امان الله غالب معین انرژی وزارت انرژی و آب می گوید که آمادگی های کامل برای تسلیم گیری مسوولیت های بند دوستی افغان-هند روی دست گرفته شده است.

وی گفت شرکت برشنا نیز آماده است تا برخی از مسوولیت ها را در بخش حفظ و مراقبت و توزیع برق بدوش گیرد.