آمادگی ریاست امنیت ملی برای درمان ستاره

۲۴ قوس ۱۳۹۲

ریاست عمومی امنیت ملی کشور ضمن اینکه بریدن لب و بینی ستاره شهروند هرات توسط شوهرش را واقعه تکان دهنده و وحشیانه خوانده و تاکید کرده است که این اداره آماده است که در بخش تداوی این خانم 22 ساله کمک نماید.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، ستاره دو شب قبل توسط شوهرش که گفته می شود بک فرد معتاد به مواد مخدر است مورد لت و کوب قرار گرفته و در نتیجه لب و بینی او را با چاقو بریده است.

با این حال ریاست عمومی امنیت ملی کشور با نشر تعلامیه خبری، این رویداد را محکوم کرد و آن را جرایم فجیع جرم نا بخشودنی و خلاف کرامت انسانی تلقی کرده است.

ریاست امنیت ملی خاطرنشان کرده با وجودیکه این قضیه ماهیت جنائی دارد، با آن هم به ریاست عمومی امنیت ملی هرات دستور  داده شده  که در قسمت تثبیت و دستگیری هر چه عاجل عامل قضیه با پولیس ملی همکاری همه جانبه نمایند.

 در این خبرنامه آمده است که ریاست عمومی امنیت ملی آماده است در حصه تداوی خانم ستاره در شفاخانه شاه امان الله خان غازی مربوط امنیت ملی که با امکانات پیشرفته طبی مجهز است، اقدام نماید.

امنیت ملی

تداوی

دختر

ستاره

لب و بینی

هرات


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.