«آل خلیفه» برای نماز نخواندن از مردم بحرین تعهد گرفت!

۲۴ سرطان ۱۳۹۸

رژیم حاکم بر بحرین از برخی شهروندان این کشور تعهد اجباری گرفته است که در مساجد تخریب شده، نماز نخوانند.

به گزارش بخش بین الملل خبرگزاری خاورمیانه، جمعیت «الوفاق» بحرین می گوید که «آل خلیفه» با تهدید از برخی باشنده گان این کشور تعهد اجباری گرفته است که دیگر در مساجد منهدم شده، نماز نخوانند.

جمعیت الوفاق که اصلی ترین جریان مخالف رژیم بحرین به شمار می رود، می گوید که نیروهای امنیتی با تهدید و فراخوانی آنها به مرکز پولیس از آنها تعهد گرفت که دیگر در مساجدی که منهدم شده اند نماز نخوانند و اگر این موضوع را رعایت نکنند با جرایم سخت مواجه خواهند شد.

این نهاد در ادامه گفت این تعهد اجباری در راستای مخفی کردن جنایت های این رژیم با هر نوع سرکوبی است؛ حتی اگر منع کردن از نماز خواندن یا گریه بر یک شهید یا همدردی با زندانیان باشد.

این در حالی است که از ابتدای سال 2011 شمار زیادی از مساجد در بحرین منهدم شده اند.

آل خلیفه

بحرین

نماز


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.