آلمان سومین صادر کننده تسلیحات در دنیا شناخته شد

آلمانیک موسسه انگلیسی در جدیدترین آمار اعلام شده خود، آلمان را پس از امریکا و روسیه در رتبه سومین صادر کننده تسلیحات جهان در سال ۲۰۱۵ معرفی کرد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، بر اساس آمار اعلام شده از سوی موسسه IHS انگلیس، آلمان به رتبه سوم در زمینه صادرات تسلیحات در سال ۲۰۱۵ پس از کشورهای امریکا و روسیه صعود کرده است.

این در حالیست که یک سال پیش از انتشار این گزارش، آلمان در این زمینه با کسب ۴.۸ میلیون دلار، پس از کشورهای فرانسه و انگلیس در رتبه پنجم قرار داشت.

بر اساس این گزارش، دو کشور امریکا و روسیه نیز به ترتیب با کسب ۲۳ و ۷.۴ میلیون دالر درآمد حاصل از فروش تسلیحات، رتبه های نخست و دوم را حفظ کردند.

گفتنی است ۶۵ کشور در این آمارگیری قرار داشته اند.

در بخش دیگری از این گزارش آمده است که حدود ۲۹% از صادرات تسلیحات آلمان روانه خاورمیانه، شمال آفریقا و کشورهایی چون عربستان، الجزایر، مصر و قطر شده است.

گفتنی است جامعه آلمان نسبت به فروش اسلحه به کشورهای خارج از دایره متحدین سنتی این کشور بسیار حساس است.