آلمان از رئیس جمهور غنی و هیات همراهش پذیرایی کرد

غنی و مرکلمحمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان روز چهارشنبه با یوآخیم گاوک رئیس جمهور، انگلا مرکل صدراعظم و والتر شتاین مایر وزیر امور خارجهء جمهوری فدرال آلمان به طور جداگانه در شهر برلین دیدار کرد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، در این دیدار ها هر دو جانب در مورد گسترش روابط میان دو کشور در عرصه های مختلف، تقویت نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان، اشتغال زایی، جلوگیری از مهاجرت های غیر قانونی و سایر موضوعات مورد علاقه، بحث و تبادل نظر کردند.

صدراعظم آلمان در ضیافت چاشت که به افتخار رئیس جمهور و هیات همراه اش ترتیب گردیده بود، به تعهد کشورش به همکاری های دراز مدت برای صلح، ثبات و انکشاف افغانستان به رئیس جمهور غنی اطمینان داد.

صدراعظم آلمان گفت که تصمیم خروج پیش از وقت نیروهای همکار بین المللی بشمول نیروهای آلمان از افغانستان، تنها دشمنان افغانستان را کمک خواهد کرد، به همین دلیل وی از اجماع بوجود آمده در مورد پیشنهاد دولت افغانستان مبنی بر تداوم همکاری های نظامی و حضور نیروهای حمایت قاطع ناتو در افغانستان، میان کشور های عضو ناتو ابراز خرسندی نموده گفت که حکومت اش تصمیم گرفته تا شمار نیروهای آن کشور را در افغانستان که غرض آموزش نیروهای افغان فعالیت مینمایند به ۹۸۰ تن افزایش دهد که این ماموریت همچنان بعد از سال ۲۰۱۶ ادامه خواهد یافت.

خانم مرکل همچنان به رئیس جمهور کشور اطمینان داد که به تقاضای دولت افغانستان مبنی بر تداوم کمک های انکشافی آلمان بعد از سال ۲۰۱۶ توجه جدی شده است. وزیر انکشاف آلمان در این مجلس تذکر داد که این کمک ها در حدود نزدیک به ۵۰۰ میلیون الی سال  ۲۰۲۰ به افغانستان ادامه خواهد یافت که چگونگی حفظ این سطح وابسته تداوم به  اصلاحات در حکومت داری و کاهش مهاجرت افغان ها به  آلمان است.

رئیس جمهور غنی ضمن ابراز قدردانی از کمک های سخاوتمندانه کشور و مردم آلمان در طول مدت ۱۴ سال گذشته و بصورت خاص دادن پاسخ مثبت به درخواست دولت افغانستان برای تامین این کمک های انکشافی الی سال ۲۰۲۰ میلادی، از صدراعظم آلمان سپاسگذاری نمود.

وی همچنان از تصمیم دولت آلمان برای افزایش نیروهای آموزشی آن کشور به افغانستان، ستایش کرد و از از آنها خواست تا در زمنیه تقویت فرقه ۲۰۹ در کندز، انتقال دانش و مهارت در ایجاد یک کندک با ظرفیت عملیاتهای خاص در کوهستانات نیز همکاری نماید. به همین ترتیب رئیس جمهور خواهان همکاری آلمان به بخش های انجنیری اردو ملی به منظور ایجاد تاسیسات نظامی با کفیت و انجام کنترول کیفیت کار ساختمانی در نهاد های امنیتی و دفاعی به معیار های بلند گردید.

انگلا مرکل وعده نمود تا در خصوص تقاضا ها و تحقق آن وزرات خانه های مربوطه اقدامات تعقیبی را انجام خواهند داد.

رئیس جمهور گفت که ثبات در افغانستان نیاز به کمک های دوامدار دارد و از صدراعظم آلمان بخاطر تشویق اعضای ناتو  و ایجاد اجماع در مورد تداوم حضور و کمک به افغانستان در حالیکه مشکلات جهان، مخصوصاً مناطق آسیب دیده افزایش یافته و میتوانست توجه نسبت به افغانستان را به حد اقل رساند، تشکری کرد.

در این دیدار، صدراعظم آلمان و وزیر داخله آن کشور ابراز داشتند که افزایش بی سابقه و غیر قابل توقع مهاجرین از افغانستان به المان در این سال به یکی از مسایل عمده بحث و چالش مردم، پارلمان و حکومت آلمان مبدل شده است. وی افزود که تداوم حضور مهاجرین که واجد شرایط نیستند و بصورت غیر قانونی وارد آلمان میشوند، می تواند تاثیر منفی بالای روابط دو کشور و کمک های آلمان به افغانستان بگذارد.

رئیس جمهور در ارتباط به مهاجرین گفت که آمدن جوانان افغان به اروپا  عوامل متعددی دارد که به آن عوامل باید بصورت ریشه یی پرداخته شود. ریس جمهور اظهار داشت که از هر ده مهاجر که راهی اروپا میشوند، حد اقل شش نفر آنها  تمام هست بود خود را از دست میدهند و از بد ترین وضعیت خود را به اروپا به امید یک زندگی بهتر میرسانند. آنها اکثراً از اینکه آن زندگی بهتر به آسانی قابل دسترسی نیست بی خبر اند و باید به مشقات که میکشند و هزینه های را که در این راه میپردازند توجه شود و بدین لحاظ باید انگیزه ها و شرایط لازم را برای حضور شان در خود افغانستان به عوض مهاجرت ایجاد نمود.

رئیس جمهور گفت که دولت افغانستان در مورد آنعده مهاجرین که پاسخ مثبت دریافت نمیکنند،‌ مطابق توافقات که در سالهای قبل توسط حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان صورت گرفته بود، عمل خواهد کرد.

برعلاوه رئیس جمهور غنی تاکید کرد که گروه های جرمی در تبانی و همکاری با قاچاقبران مواد مخدر و تروریستان از چاقاق انسان و انتقال افراد بعنوان مهاجر به حیث یک منبع جدید درآمد استفاده میکنند که اکثر مردم را به دلیل وعده های نادرست دچار مشکلات گسترده مینمایند.

در این دیدار صدر اعظم آلمان از طرح دولت افغانستان برای ایجاد اشتغال (‌اشتغال برای صلح) که شامل آموزش های حرفوی، برنامه های ایجاد کاربرای آنهائیکه این آموزشهای را فرا میگیرند و تهیه مسکن ارزان میباشد، حمایت کرد.

رئیس جمهور غنی از صدراعظم آلمان خواست تا سکتور خصوصی آن کشور را بخاطر سرمایه گذاری در افغانستان مورد تشویق قرار دهد و تاکید کرد که برای فراهم آوری مصئونیت به سرمایه گذاران نیاز به تضمین های مالی سرمایه گذاری از طریق میکانیزم خاص می باشد.

همچنان محمد اشرف غنی از جانب آلمانی خواست که به منظور ایجاد کار، تاجران آن کشور را ترغیب نماید تا زمینه واردات کالا ها و سایر محصولات افغانستان را به بازار های اروپایی مساعد سازند.

رئیس جمهور بخاطر جلوگیری از سؤ استفاده از پاسپورت های افغانستان و بالا بردن اعتبار آن از آلمان خواست تا  در زمینه تامین خصوصیات ایمنی و مصئونیت بیشتر این پاسپورت ها از طریق کمک های تخنیکی مدرن با افغانستان همکاری نمایند که وزیر داخله این کشور به سرعت بخشیدن کمک در این عرصه وعده نمود.

دو طرف در مورد تداوم همکاری در زمینه آموزش پولیس ملی افغانستان و امکان گسترش آن در بخش های مبارزه با جرایم سازمان یافته، مخصوصاً قاچاق انسان، موافقت کردند.

جانب آلمان افزایش شفافیت و مدیریت مالی افغانستان را در طی سال گذشته مورد ستایش قرار داد. برعلاوه آنها از موفقیت افغانستان در تامین شرایط ویژه ریاضت کشی مالی که از جانب صندوق وجهی بین المللی و بانک جهانی برای بهبود نظام مالی و اقتصادی کشور و اعاده اعتبار تمویل کنندگان بین المللی ابراز خرسندی نموده به جانب افغانی مبارک باد گفته ابراز داشتند که  که این موضوع ما را ترغیب می کند تا در پروسه بازسازی افغانستان سهیم بمانیم.

در این دیدار هر دوجانب در مورد پروسه صلح و همکاری های منطقه یی در تامین ثبات افغانستان نیز بحث نمودند.

صدراعظم آلمان از تلاش های دولت افغانستان برای تامین صلح با عزت که بر اساس خواست و آرزو های مردم افغانستان استوار باشد، حمایت خود را اعلام کرد.

رئیس جمهورکشور با تاکید به این اصل که حدود اقدامات دولت افغانستان را در بحث صلح قانون اساسی افغانستان، مخصوصاً فصل اول و دوم این قانون که غیر قابل سازش و عقب گرد است، تعیین میکند و تاکید نمود که پروسه صلح افغانستان باید با درک سه عنصر اصلی مورد ارزیابی قرار گیرد.

اول: صلح میان افغانستان و پاکستان. اینکه افغانستان از یک جنگ اعلام ناشده علیه خود طی سالیان متمادی صدمه دیده است. گام نخست اینست که پاکستان به این وضعیت نکته پایان بگذارد.

دوم مشکل طالبان است که فعلاً دارای رهبری متعدد می باشند و با گروه های مختلف شان برخورد متفاوت متناسب به میزان علاقمندی شان به گذاشتن سلاح و پیوستن به یک پروسه صلح آمیز اقدام شود و سوم معضله تروریزم بین المللی است که حد اقل به یک همکاری میان مدت در بین کشورها نیازمند است.

در این عرصه رئیس جمهور تاکید کرد که تشریک موثر و سریع اطلاعات و تداوم فعالیت های مشترک مبارزه با تروریزم از ضروریات موفقیت در این مبارزه می باشد.

محمد اشرف غنی گفت که در ملاقات که بنابر درخواست پاکستان در پاریس با صدراعظم آن کشور انجام شد، افغانستان به وضاحت به آنها ابراز داشت که در سال گذشته که آنها همکاری لازم را در زمینه تامین صلح و تقاضای دولت افغانستان انجام ندادند، فرصت های خوبی که برای صلح مساعد گردیده بود، به هدر رفت.

در اخیر این دیدار ها طرفین موافقت کردند که به طور منظم هر سه ماه یکبار از طریق ویدیو کنفرانس در مورد مسایل عمده امنیتی و انکشافی افغانستان، صحبت کنند.

همچنان به روز چهارشنبه رئیس جمهور کشور و صدراعظم آلمان در یک کنفرانس مشترک خبری حضور یافتند.

در این کنفرانس صدراعظم آلمان ضمن خوش آمدید به رئیس جمهور کشور و تبریکی صدمین سالگرد تاسیس روابط سیاسی میان دو کشور گفت که افغانستان درمسیر درست در حرکت است و با رئیس جمهور غنی روی تسریع پروسه صلح، مبارزه مشترک با تروریزم و تبادله اطلاعات استخباراتی صحبت کردیم.

وی گفت که کمک های آلمان فراتر از سال ۲۰۱۶ به افغانستان ادامه خواهد داشت و تمرکز بیشتر روی آموزش های حرفه ای، تقویت نیروهای امنیتی بخصوص پولیس ملی و مسایل مهاجرین خواهد بود.

در مقابل رئیس جمهور غنی طی صحبتی از رهبری انکلا مرکل و تلاش های وی بخاطر تداوم کمک های آن کشور در چوکات ماموریت حمایت قاطع تشکری کرد.

وی افزود که تراژیدی افغانستان این است که با وجود که ما صاحب یک کشور غنی هستیم، مردم ما از فقر رنج می برند.

رئیس جمهور از کمک های مردم آلمان در عرصه های مختلف تشکری کرده گفت که تعهدات شما پیام خوبی را به مردم افغانستان بخصوص مردم ولایت کندز می دهد و این موضوع نمایانگر آن است که ما حمایت دوامدار آلمان را با خود داریم.

رئیس جمهور ضمن تبریکی صدمین سالگرد تاسیس روابط سیاسی میان دو کشور گفت که آلمان از آغاز دهه نود در زمینه سرمایه گذاری های بشری با ما کمک کرده است و آموزش داکتران و انجنیران افغان یکی از مثال های خوب کمک های این کشور به افغانستان است.

سپس رئیس جمهور غنی و صدراعظم آلمان به سوالات خبرنگاران پاسخ گفتند، رئیس جمهور در پاسخ سوالی در مورد مهاجرین گفت که کمک آلمان بخاطر ثبات افغانستان و سی میلیون ساکنان این سرزمین است. وی تاکید نمود که در مورد مهاجرین هر دو طرف مطابق الزامیت های قانونی و توافقات دو دولت در این خصوص که قبل از ایجاد حکومت وحدت ملی صورت گرفته بود، عمل می نمایند.