آلمان، مركز تربيوی پوليس در بلخ را به وزارت داخله تحويل داد

۷ سرطان ۱۳۹۳

وزارت داخله آلمان چهارمين مركز تربيوی پوليس در شمال كشور را به مربيان وزارت داخله تحويل داد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، مركز تربيوی ساتنمن هايی پوليس در مزارشريف كه تاكنون از سوی نيروهای آيساف آلمان رهبری می شد، رسما از سوی معاون وزارت داخله جمهوری فدرال آلمان به پوليس افغانستان تسليم داده شد.

مربيان آلمانی از اين به بعد به عنوان مشاور همكاری می كنند. بيش از ۲۰ هزار ساتنمن پوليس در اين مركز آموزش ديده اند.

اين مركز تعليمی توسط پوليس آلمان در سال ۲۰۰۸ اعمار گرديد و از آن زمان تاكنون هزاران منسوب پوليس افغانستان در آن آموزش ديده اند.

هلموت رايشمن، معاون وزير داخله آلمان كه برای شركت در مراسم انتقال مسئوليت های اين مركز آموزشی پوليس به مزارشريف سفر كرده بود، دست آوردهای اين مركز را موفقيتی خوب برای هر دو كشور دوست خواند.

وی افرود: امروز يک روز خاص برای كشورهای آلمان و افغانستان است. اين يک موفقيت بزرگ برای آلمان به شمار می رود. ما تا كنون چهار مركز تربيوی پوليس را كه در شمال افغانستان اعمار و ايجاد كرده ايم، آخرين آن ها را به پوليس افغانستان تسليم نموديم.

مركز تربيوی پوليس در مزارشريف در مساحت ۵۰۰ هزار مترمربع، با حدود يک صد باب ساختمان مختلف اعمارشده و ظرفيت آموزش حدود ۱۵۰۰ پوليس را در يک زمان دارا می باشد.

آلمان برای ساختن اين مركز تربيوی پوليس، ۳۰ ميليون يورو مصرف كرده، مركزی كه در شش سال اخير ۲۲ هزار ساتنمن پوليس را آموزش داده است. در اين مركز تربيوی فقط  ساتنمن های پوليس آموزش های مسلكی را فرا می گيرند.

آلمان

آموزش

بلخ

پولیس

مرکز


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.