آغاز کمپاین ضد فساد اتحادیه اروپا در افغانستان

12804574_1043364739057979_1208202279_nکمپاین ضد فساد سال ۲۰۱۶ اتحادیه اروپا به هدف کمک به شهروندان افغانستان در امر مبارزه با فساد و انسجام حمایت از اقدمات قوی دولت آغاز شد.

به نقل از خبرنامه اتحادیه اروپا که در اختیار خبرگزاری خاورمیانه قرار گرفته، این کمپاین امروز (۲۲حوت) آغاز شده و هفت هفته ادامه خواهد داشت.

در خبرنامه آمده است که این کمپاین با کنفرانس بلند رتبه در آغاز ماه می سال روان به پایان می رسد که در آن کنفرانس نتایج مهم کمپاین اعلام خواهد شد.

این کمپاین بالای چهار موضوع، فساد و صلح، فساد در نظام عدلی، منابع طبیعی و ثبات – تهدید استخراج غیر قانونی معادن و اقدامات مردم علیه فساد متمرکز می باشد.

گفتنی است که بعد از گذشت یک هفته، در مورد اینکه چگونه فساد، تلاش ها برای رسیدن به صلح و ثبات را تحت تاثیر قرار میدهد گزارش داده خواهد شد.