سرطان ۲۲, ۱۳۹۹

آغاز کار مجلس نمایندگان پس از رخصتی زمستانی

parliamentاعضای مجلس نماینده‌گان پس از گذراندن یک و نیم‌ماه رخصتی زمستانی‌شان امروز یکشنبه (16 حوت) ششمین دورۀ کاری‌شان را آغاز می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، قرار است تا ساعاتی دیگر، محمد اشرف غنی رییس جمهور افغانستان دوره کاری جدید شورای ملی را با سخنان خویش افتتاح کند.

این در حالی‌ست که سال گذشته پنج‌سال زمان قانونی کار پارلمان به گونۀ رسمی پایان یافت اما نماینده‌گان مجلس در حال حاضر بر اساس فرمان رییس جمهور هم‌چنان به کارشان ادامه می‌دهند.

احتمال دارد، مجلس در اولین روزهای کاری خود به بحث روی فرامین رییس جمهور در مورد اصلاح نظام انتخاباتی بپردازند تا بر اساس آن کمیشنران جدید کمیسیون های انتخاباتی برای مدیریت انتخابات آینده پارلمانی و شورای های ولسوالی معرفی شوند.

امروز رییس جمهور غنی ششمین دورۀ کار پارلمان را به گونۀ رسمی گشایش خواهد داد.

سال جاری یا فصل پنجم کار پارلمان تنش‌ها و اختلافات زیادی میان پارلمان و حکومت وحدت ملی وجود داشت و اگرچه چندروز پیش رییس جمهور غنی بر هم‌آهنگی قوۀ مجریه و مقننه تاکید کرد، اما دیده شود تا چه حدی در کاهش مشکلات میان دو قوه تلاش خواهد شد.