آغاز کار رسیدگی به اسناد شکایت های انتخاباتی

۱۶ عقرب ۱۳۹۲

کار روی رسیدگی اسناد شکایت های انتخاباتی برای آماده سازی فهرست نهایی نامزدان انتخابات آغاز شد.

پس از 5 روز جلسات علنی کمیسیون مستقل رسیدگی به شکایت های انتخاباتی برای ثبت اسناد شکایت های نامزدان راه نیافته به فهرست ابتدایی، روند بررسی اسناد حدود 600 شکایت و اعتراض از صبح پنچ شنبه آغاز شد.

به گزارش خاورمیانه، مقام های کمیسیون رسیدگی به شکایت های انتخاباتی این مطلب را در کنفرانس خبری صبح پنج شنبه ابراز داشتند.

به گفته این مقام ها؛ پس از تکمیل ثبت اسناد شکایت های انتخاباتی؛ تلاش خواهند کرد که بررسی این اسناد پیش از زمان نشر فهرست نهایی، به پایان برسد.

نادر محسنی، دبیر و سخنگوی کمیسیون مستقل رسیده گی به شکایت های انتخاباتی اظهار داشت که هرچند در حدود یک هفته دیگر به نشر فهرست نهایی نامزدان ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی باقی مانده است؛ اما روند بررسی اسناد حدود 600 شکایت، روز پنج شنبه آغاز شده است.

به گفته وی، شکایت های ثبت شده در مورد نامزدان ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی شامل فهرست ابتدایی، بر فهرست ابتدایی اثر گذار خواهد بود.

محسنی تاکید کرد که تلاش های کمیسیون رسیده گی به شکایت های انتخاباتی، تا نتیجه بررسی شکایت ها را پیش از زمان نشر فهرست نهایی، به کمیسیون مستقل انتخابات گزارش دهد.

در حالی که گفته می شود ده ها شکایت در مورد نامزدان ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی شامل فهرست ابتدایی نیز در کمیسیون رسیده گی به شکایت های انتخاباتی ثبت شده است؛ اما نادر محسنی، دبیر و سخنگوی این کمیسیون در مورد رقم اصلی و ماهیت این شکایت ها، ابراز نظر نکرد.

با این حال، منبع نتایج احتمالی این شکایت ها را بالای فهرست ابتدایی به گونه گسترده اثرگذار بیان کرد.

از سوی دیگر، مقام های کمیسیون مستقل رسیدگی به شکایت های انتخاباتی تاکید میکنند که تلاش خواهند کرد تا شفافیت در روند رسیدگی به شکایت های انتخاباتی قربانی زمان برای آماده سازی فهرست نهایی نشود.

بر بنیاد تقویم انتخاباتی کمیسیون مستقل انتخابات، شکایت های انتخاباتی باید پیش از بیست و پنجم عقرب بررسی و نتیجه آن به هدف تهیه فهرست نهایی به کمیسیون مستقل انتخابات گزارش داده شود.

انتخاباتی

رسیدگی

شکایات


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.