اسد ۱۷, ۱۳۹۹

آغاز کار بالای مراحل دوم و سوم اصلاح نظام انتخاباتی

140413161059_afgh_elex_640x360_ap_nocreditبعد از ارائه بسته پیشنهادی در مرحله اول اصلاح نظام انتخاباتی، اکنون کمیسیون نظام اصلاح انتخاباتی، کار بالای مراحل دوم و سوم را روی دست دارد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، شاه سلطان عاکفی، رئیس کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی در گفتگو با خبرگزاری خاورمیانه اظهار داشت که تقریبا تمام موارد در بسته پیشنهادی اول مورد تائید حکومت قرار گرفته و کار بالای مراحل بعدی جریان دارد.

به گفته وی، در این مراحل بالای انتخابات ریاست جمهوری کار جدی صورت می گیرد تا اصلاحات قابل اجرا در آن نیز وارد شده و شاهد انتخابات روشن در افغانستان باشیم.

عاکفی اظهار داشت که در مرحله اول و در بسته پیشنهادی آن، بالای اصلاحات ساختاری در انتخابات مجلس و گسترش منابع بشری پارلمان پیشنهادهای خوبی شده بود.

بر اساس معلومات منبع، در مراحل دوم و سوم نیز نظرات مردم، کارشناسان، فعالین جامعه مدنی، سیاسیون، احزاب سیاسی و شماری از دیگر افراد گرفته شده و بر اساس آن، پیشنهادهای لازم ارائه می شود.

اما منبع تصریح کرد که کار بالای مراحل دوم و سوم تا اخیر ماه قوس سال روان ادامه خواهد داشت و بعد از آن، بسته های پیشنهادی به حکومت ارائه می شوند.

این در حالی است که در مرحله اول کار، کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی نظرات بیش از ۱۵۰۰ تن را از سراسر کشور گرفته و بر اساس آن بسته ای را به حکومت پیشنهاد کرد.