آغاز روند رایدهی انتخابات مجلس نماینده گان

20 اکتبر 2018

روند رایدهی برای نامزدان مجلس نماینده گان کشور لحظاتی پیش در سراسر کشور به غیر از ولایت غزنی آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، روند رایدهی انتخابات مجلس نماینده گان از ساعت هفت صبح امروز (28میزان) آغاز و برای 9 ساعت ادامه خواهد داشت.

کمیسیون مستقل انتخابات گفته است که احتمال تمدید زمان رایدهی نیز وجود دارد.

بر اساس معلومات کمیسیون مستقل انتخابات، ۸.۸ میلیون نفر که سه میلیون آن را زنان تشکیل می دهد، در سراسر کشور برای رایدهی ثبت نام کرده‌اند تا در ۲۱ هزار محل رایدهی، به نامزدان مورد علاقه شان رای بدهند.

در انتخابات مجلس نماینده گان کشور، ۲۵۶۶ نامزد برای احراز نزدیک به 400 کرسی مجلس با هم به رقابت پرداخته اند.

این انتخابات در سراسر کشور به غیر از ولایت غزنی برگزار می شود.

افغانستان

انتخابات

مجلس نماینده گان


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.