آغاز دور چهارم مذاکرات با امیدواریهای زیاد

0,,18986789_303,00نش

دور چهارم گروه هماهنگی چهارجانبه، صبح امروز در ارگ ریاست جمهوری در کابل در حالی برگزار شد که امیدواریهای زیادی برای تعیین زمان آغاز گفتگوها وجود دارد.

به گزارش خبرگزاری خارمیانه، صلاح الدین ربانی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان چهارمین دور مذاکرات چهارجانبه افغانستان، پاکستان، چین و امریکا را افتتاح کرد.

وی در صحبت های آغازین اظهار امیدواری کرد که در این نشست به صورت مشترک تلاش شود تا پیشرفت های ملموس برای تامین صلح و ثبات در افغانستان و منطقه ایجاد شود.

به گفته ربانی، تحقق صلح و امنیت پایدار مهمترین خواست مردم بوده برای تحقق این هدف باید در جستجوی همه راه های ممکن برآمد و هدفی مبتنی بر قانون اساسی و برای تقویت بخشیدن نظام محقق شود.

وی با اشاره به اینکه کار گروه هماهنگی چهارجانبه به مرحله حساسی رسیده، اراده و عزم کشورهای همسایه به ویژه پاکستان را در این مرحله مهم عنوان کرد.

با این حال، وزیر امور خارجه از اشتراک کننده گان خواست تا به دنبال توافق در سومین نشست در اسلام آباد؛ جزئیات گفتگوهای مستقیم با مخالفان را پیش از ماه فبروری طرح و تعیین کنند.

از سویی هم ربانی برای تحقق هدف حکومت برای رسیدن به یک صلح با ثبات و پایان دادن به خشونت علیه مردم افغانستان از تمام گروه های مخالف به شمول شورشیان طالب، حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار و سایرین دعوت کرد تا به کاروان صلح پیوسته و با فضای زنده گی امن یکجا شوند.

بر اساس معلومات وی، چهارچوب کلی نقشه راه آماده شده و اولویت حکومت وحدت ملی برای روند سیاسی یک صلح پایدار و نتیجه محور استوار است و در این راه از اجماع ملی استقبال می کنیم.

ربانی تعیین رئیس جدید شورای عالی صلح را عامل تقویت این شورا دانسته و گفت که این امر برای تحقق اجماع ملی از طریق یک روند سیاسی مهم است.

با این حال، منبع همزمان با گفتگو با آن عده از گروه های مخالف، از سرکوب گروه هایی که به خواست حکومت جواب مثبت ندهند نیز خبر داده و گفت که نیروهای امنیتی کشور توانایی سرکوب مخالفانی که با صلح یکجا نشوند را دارند.

وزیر امور خارجه با بیان اینکه حکومت منتظر گام های عملی، روشن و واضح اشتراک کننده گان در مذاکرات چهارجانبه است، اظهار داشت که به هیچ وجه اجازه داده نمی شود تا در رسیدن به صلح، دستاوردهای مردم افغانستان مورد تهدید قرار گیرد.

وی نقش و حمایت پاکستان از گفتگوها و نتیجه مذاکرات چهارجانبه را مهم دانسته و افزود که در این امر اساسی و مهم اسلام آباد باید تلاش صادقانه و اعتمادساز داشته باشد؛ هرچند رهبری تمام گفتگوها به دوش افغانستان است.